Trwa ładowanie...
diihc8i

Niekonstytucyjność zmian o OFE spowoduje przekroczenie 55 proc. dług/PKB w '14 - MF (opis)

17.04. Warszawa (PAP) - Ewentualne stwierdzenie niekonstytucyjności zmian w systemie emerytalnym przez Trybunał Konstytucyjny spowoduje, że dług publiczny w 2014 roku, przeliczany...

Share
diihc8i

17.04. Warszawa (PAP) - Ewentualne stwierdzenie niekonstytucyjności zmian w systemie emerytalnym przez Trybunał Konstytucyjny spowoduje, że dług publiczny w 2014 roku, przeliczany zarówno po kursie z ostatniego dnia roku, jak i po kursie średniorocznym, przekroczy próg ostrożnościowy 55 proc. PKBPKB (Zobacz zmiany wskaźnika») - wynika z dokumentu jaki przesłało MPiPS w odpowiedzi na wniosek prezesa TK.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego 4 lutego zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego oraz Marszałka Sejmu o informację, jakie koszty dla budżetu generowałby wyrok stwierdzający niekonstytucyjność zapisów ustawy o zmianach w OFE.

(...) Ewentualne stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP reformy emerytalnej z 2013 roku spowodowałoby, że już w 2014 roku zarówno państwowy dług publiczny, jak i kwota, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przekroczyłyby próg ostrożnościowy 55 proc. PKBPKB zapisany w art. 86 ust. l pkt 2 ustawy o finansach publicznych" - napisano w opublikowanym w czwartek dokumencie powołującym się na wyliczenia Ministerstwa Finansów.

"Zwiększenie długu publicznego w stosunku do wartości zakładanych w przyjętej przez Radę Ministrów +Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017+ oznaczałoby, że państwowy dług publiczny ukształtowałby się na poziomie ok. 56,0 proc. PKBPKB, a kwota, o której mowa wart. 38a ustawy o finansach publicznych na poziomie 55,5 proc. PKBPKB. W ten sposób spełnione zostałyby obydwa warunki uruchamiające procedury ostrożnościowe i sanacyjne przewidziane w ustawie o finansach publicznych dla progu 55 proc. Oznaczałoby to konieczność drastycznego zacieśnienia polityki fiskalnej, co miałoby negatywny wpływ na wzrost gospodarczy" - dodano.

diihc8i

Z artykułu 86 ust. l pkt ustawy o finansach publicznych wynika, że po przekroczenia w 2014 r. progu 55 proc. konieczne byłoby m.in.: przyjęcie na rok 2016 ustawy budżetowej, która zakładałaby zrównoważony wynik budżetu państwa i przyjęcie na rok 2016 ustawy budżetowej zapewniającej zmniejszenie relacji długu Skarbu Państwa do PKBPKB w stosunku do tej relacji na rok 2014.

Z szacunków przedstawionych w dokumencie wynika, że niekonstytucyjność ustawy spowoduje wzrost państwowego długu publicznego (metodologia polska) o 152,3 mld zł na koniec 2014 roku (8,8 proc. PKBPKB)
oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (metodologia UE) o 164,0 mld zł (9,5 proc. PKBPKB)
.

Resort pracy, powołując się na wyliczenia MF ocenia, że wpłynęłoby to również na wzrost kosztów obsługi długu publicznego.

"(...) Dodatkowo ewentualne stwierdzenie niezgodności z konstytucją reformy emerytalnej z 2013 r. wiązałoby się w jego ocenie (resortu finansów - PAP) z koniecznością wypłaty w 2014 r. odszkodowań z tytułu odsetek od umorzonych skarbowych papierów wartościowych, odsetek od utraconych korzyści oraz z tytułu nominalnej wartości zapadłych obligacji i zwracanej gotówki. Szacunkowa wysokość odszkodowań w 2014 r. sięgnęłaby 12,7 mld zł" - napisano.

diihc8i

Autorzy dokumentu informują również, że w budżecie należałoby znaleźć dodatkowe 14,7 mld zł na wypłaty świadczeń.

"(...) Ewentualne stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy nowelizującej z konstytucją oznaczałoby w warunkach 2014 roku zmniejszenie wpływów ze składek do FUS o 3,4 mld zł i konieczność zwiększenia refundacji środków w tej wysokości z budżetu państwa. Ponadto zgodnie z ustawą budżetową na rok 2014 deficyt FUS wzrósłby z tytułu braku dochodów z tzw. suwaka bezpieczeństwa o 4,4 mld zł oraz z tytułu braku pożytków z aktywów przekazanych przez otwarte fundusze emerytalne o 6,9 mld zł" - napisano.

"Tylko w 2014 r. należałoby znaleźć dodatkowe źródła finansowania na wypłaty świadczeń w kwocie 14,7 mld zł, ponieważ wydatki na emerytury i renty są gwarantowane przez państwo" - dodano.

Wpływ ewentualnego stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o OFE na koszty obsługi długu:

diihc8i

2014 2015 2016 2017 w mld zł 0,5 6,8 8,3 9,6 w proc. PKB 0 0,4 0,4 0,5 Wpływ ewentualnego stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o OFE na dług publiczny (metodologia krajowa):

2014 2015 2016 2017 w mld zł 152,3 171,3 192,8 216,7 w proc. PKB 8,8 9,4 9,9 10,4 Wpływ ewentualnego stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o OFE na dług publiczny (metodologia UE):

2014 2015 2016 2017 w mld zł 164 183 204 219,6 w proc. PKB 9,5 10 10,5 10,5 Wpływ ewentualnego stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy o OFE na sektor finansów publicznych:

2014 2015 2016 2017 w mld zł -22,7 -18,6 -20,7 -23,4 w proc. PKB -1,3 -1 -1,1 -1,1 (PAP)

bg/ asa/

diihc8i
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
diihc8i
diihc8i