Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA (15/2011)

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA (15/2011)
Share
d3m7pnv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska SA informuje:w dniu 11.04.2011 r. w ramach programu emisji certyfikatów depozytowych, na podstawie umowy zawartej w dniu 20.05.2008 została przeprowadzonaemisja 50 sztuk certyfikatów depozytowych zerokuponowych Nordea Bank Polska SA o łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN.Celem emisji jest finansowanie bieżącej akcji kredytowej.Wartość nominalna jednego certyfikatu wynosi 1.000 tys. zł. Cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy 6 M WIBOR powiększonej o marżę. Termin zapadalności certyfikatów wynosi sześć miesięcy.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie?informacje bieżące i okresowe§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 10 88 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)
d3m7pnv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu- Z-ca Prezesa
2011-04-11 Bohdan Tillack Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv