Trwa ładowanie...
d389d2w

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA (42/2011)

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA (42/2011)

Share
d389d2w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2011
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
Podstawa prawna
RNPOZYCJA16_157
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska SA informuje: w dniu 12.12.2011 r. w ramach programu emisji certyfikatów depozytowych, na podstawie umowy zawartej w dniu 20.05.2008 r. została przeprowadzona emisja 150 sztuk certyfikatów depozytowych zerokuponowych Nordea Bank Polska SA o łącznej wartości nominalnej 150 mln PLN. Celem emisji jest finansowanie bieżącej akcji kredytowej. Wartość nominalna jednego certyfikatu wynosi 1.000 tys. zł. Cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy 3 M WIBOR powiększonej o marżę. Termin zapadalności certyfikatów wynosi trzy miesiące. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d389d2w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NORDEA BANK POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NORDEABP (NORDEA BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-303 | | GDYNIA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KIELECKA | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 669 11 11 | | 058 669 11 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | nordea@nordea.pl | | www.nordeabank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-000-78-20 | | 190024711 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu- Z-ca Prezesa
2011-12-13 Bohdan Tillack Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d389d2w

Podziel się opinią

Share
d389d2w
d389d2w