Trwa ładowanie...
dw6t2jl
dw6t2jl
espi

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finan...

NORDEABP (NORDEA BP SA) - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku (20/2011)
Share
dw6t2jl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni informuje: Dnia 26 maja 2011 r. Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. Uchwałą Nr 10/2011 dokonała wyboru audytora w zakresie przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Nordea Bank Polska S.A. za I półrocze 2011 roku. Umowa dotycząca przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zostanie zawarta ze spółką KPMG Audyt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa. KPMG Audyt Sp.z o.o. Sp.k wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546. Bank korzystał z usług Spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz z usług Spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NORDEA BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
NORDEABP (NORDEA BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-303 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KIELECKA 2
(ulica) (numer)
058 669 10 88 058 669 11 10
(telefon) (fax)
nordea@nordea.pl www.nordeabank.pl
(e-mail) (www)
586-000-78-20 190024711
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Włodzimierz Kiciński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw6t2jl

Podziel się opinią

Share
dw6t2jl
dw6t2jl