Trwa ładowanie...
datnvzo
espi

NORTH COAST - udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu (21/2014)

NORTH COAST - udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu (21/2014)
Share
datnvzo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd North Coast S.A. (?Emitent?) informuje że poręczył względem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) za dług swojej spółki zależnej Latteria ? Tinis Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie (?Spółka?) wynikający z podpisanego aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz aneksu do umowy kredytu zaliczka w łącznej wysokości 17,5 mln PLN ,na podstawie których Bank wydłużył Spółce termin ich wykorzystania oraz spłaty (RB 20/2014). Poręcznie zostało udzielone bezterminowo do kwoty 26,2 mln PLN. Emitent i Spółka za dług odpowiadają solidarnie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COAST Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
022 7383150 022 7383159
(telefon) (fax)
biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl
(e-mail) (www)
5260205055 010565527
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Giorgio Pezzolato Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

datnvzo

Podziel się opinią

Share
datnvzo
datnvzo