Trwa ładowanie...
d1p34ex
espi

NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza ...

NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza (7/2013)
Share
d1p34ex

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOTORIA SERWIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Notoria Serwis Spółka Akcyjna (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 27 lutego 2013 r. zawiadomienia, na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej od Pana Wojciecha Kuryłka, następującej treści: "Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 27 lutego 2012 roku nabyłem w transakcji poza alternatywnym rynku obrotu 76 833 sztuk akcji spółki Notoria Serwis S.A. stanowiących 7,68% udziału w kapitale zakładowym spółki. Akcje te dawały 76 833 głosów, co stanowiło 7,68% ogólnej liczby głosów. Transakcja ta spowodowała przekroczenie progu 20,0% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Notoria Serwis S.A. Przed dniem transakcji posiadałem 124 533 sztuk akcji Notoria Serwis S.A., co stanowiło 12,45% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 124 533 głosów, co stanowiło 12,45%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Notoria Serwis S.A. Na dzień 27 lutego 2013 roku po nabyciu akcji o którym mowa posiadałem 201 366 sztuk akcji spółki Notoria Serwis S.A. stanowiących 20,13% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniały mnie do 201 366 głosów, co stanowiło 20.13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Notoria Serwis S.A. Jednocześnie informuję, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie wykluczam zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów spółki Notoria Serwis S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A. usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-814 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miedziana 3A/17
(ulica) (numer)
(22) 654 22 45 (22) 654 22 46
(telefon) (fax)
notoria@notoria.pl www.notoria.pl
(e-mail) (www)
525-21-52-769 016200212
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Artur Sierant Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p34ex

Podziel się opinią

Share
d1p34ex
d1p34ex