Trwa ładowanie...
d4ji4wm
d4ji4wm
espi

NOTORIA SERWIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria S...

NOTORIA SERWIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 28.02.2012 r. (18/2012)
Share
d4ji4wm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOTORIA SERWIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 28.02.2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Notoria Serwis S.A. z siedzibą w (00-814) Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000331515, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ? 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), informuje o zwołaniu na dzień 28 lutego br. na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Miedzianej 3A/17. Proponowany harmonogram obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie
uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: a) Przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki Panu Arturowi Sierantowi i o zmianie Statutu Spółki; b) Podwyższenia Kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii "D", z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu 12 lutego 2012 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOTORIA SERWIS S.A. usługi inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-814 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miedziana 3A/17
(ulica) (numer)
(22) 654 22 45 +48 (22) 654-22-46
(telefon) (fax)
notoria@notoria.pl www.notoria.pl
(e-mail) (www)
525-21-52-769 016200212
(NIP) (REGON)
d4ji4wm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Paulina Sztajnert Prezes Zarządu
2012-02-01 Julita Ciecierska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ji4wm

Podziel się opinią

Share
d4ji4wm
d4ji4wm