Trwa ładowanie...
d41tbxk
espi
16-11-2010 17:30

NOVAINVEST S.A. - Zbycie pakietu akcji. (6/2010)

NOVAINVEST S.A. - Zbycie pakietu akcji. (6/2010)

d41tbxk
d41tbxk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-16
Skrócona nazwa emitenta
NOVAINVEST S.A.
Temat
Zbycie pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Novainvest S.A. zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2010 roku, otrzymał informację,w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, dotyczącą zbycia pakietu akcji przez akcjonariusza?Muedryco Investment LTD z siedzibą w Limassol, Republika Cypru.Przed dokonaniem transakcji akcjonariusz posiadał 1 715 000 akcji, co stanowiło 22,07% kapitału akcyjnego Spółki i uprawniało do 1 715 000 głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiących 22,07 % głosów na WZA . W ramach trzech umów cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym akcjonariusz zbył 700 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję . Łączna wartość transakcji wynosi 838 000 zł. Obecnie akcjonariusz posiada 1 015 000 akcji co stanowi 13,06 % kapitału akcyjnego i uprawnia do 1 015 000 głosów na WZA stanowiących 13,06 % głosów na WZA.W wyniku ww. transakcji akcjonariusz zmniejszył zaangażowanie w akcje Spółki poniżej progu 15 %.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk

| | | NOVAINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOVAINVEST S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW wW-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 311 24 00 | | (22) 311 24 24 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Andrzej Macenowicz Prezes Zarządu Andrzej Macenowicz
2010-11-16 Tomasz Bartel Wiceprezes Zarządu Tomasz Bartel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41tbxk