Trwa ładowanie...
d1ywvlc

NOVITA - Opinia Rady Nadzorczej Lentex w sprawie realizacji procesu połączenia z Novitą (9/15)

NOVITA - Opinia Rady Nadzorczej Lentex w sprawie realizacji procesu połączenia z Novitą (9/15)

Share
d1ywvlc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Opinia Rady Nadzorczej Lentex w sprawie realizacji procesu połączenia z Novitą | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka", ?Novita?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 08/15 z dnia 05 marca 2015 roku zawiadamia, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Zarządu "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej ?Lentex?) informację, że Rada Nadzorcza Lentex, w związku ze złożonym przez Zarząd Lentex wnioskiem, podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o poparciu działań Zarządu Lentex dotyczących sposobu realizacji procesu połączenia z Novitą. Zarząd Lentex jednocześnie wyjaśnił, że skierowany do Rady Nadzorczej przez Zarząd Lentex wniosek zawierał argumentację, która została zaprezentowana w raporcie bieżącym spółki Lentex nr 7/2015 z dnia 05 marca 2015 roku (argumentacja zawarta także w treści raportu bieżącego Novity nr 8/15 z dnia 05 marca 2015 roku), wskazując przy tym, iż wstępna ocena Zarządu Lentex co do zasadności dalszej realizacji procesu połączenia jest negatywna. Ponadto Zarząd Lentex poinformował, że w związku z powyższym podejmie w najbliższym czasie
ostateczną decyzję w sprawie zasadności dalszej realizacji procesu połączenia obu spółek i niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji przekaże ją do wiadomości Zarządu Novita. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2015-03-23 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywvlc

Podziel się opinią

Share
d1ywvlc
d1ywvlc