Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

NOVITA - Skorygowane wyniki ekonomiczno ? wyniki finansowe Spółki za miesiąc styczeń 2014 roku (7...

NOVITA - Skorygowane wyniki ekonomiczno ? wyniki finansowe Spółki za miesiąc styczeń 2014 roku (7/14)
Share
d2b9odk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 14
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Skorygowane wyniki ekonomiczno ? wyniki finansowe Spółki za miesiąc styczeń 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITA podaje skorygowane wyniki za miesiąc styczeń 2014 (do raportu RB 6/14): - przychody ze sprzedaży ogółem - 6 515 tys. zł, - zysk z działalności operacyjnej - 513 tys. zł, - zysk brutto - 542 tys. zł, - zysk netto - 443 tys. zł. W porównaniu do wyników uzyskanych w styczniu 2013 roku powyższe wyniki stanowią: - przychody ze sprzedaży ogółem - 121,2 %, - zysk z działalności operacyjnej - 166,5 %, - zysk brutto - 214,9 %, - zysk netto - 226,1 %.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Józef Wołejko Członek Zarządu
2014-02-21 Jan Bogusz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk