Trwa ładowanie...
dxxv7r1
espi

NOVITA - wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA Novity S.A....

NOVITA - wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA Novity S.A. (25/14)
Share
dxxv7r1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA Novity S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Novity S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Zakładów "Lentex" S.A., Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie w porządku obrad NWZA Novity S.A., zwołanego na 26 maja 2014r., sprawy wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz o umieszczenie w związku z tym w porządku obrad, po punkcie obejmującym "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej" w zakresie dot. odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza następujących punktów porządku obrad: * Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZA uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza. * Wybór Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami w przypadku podjęcia przez NWZA uchwały
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza. W uzasadnieniu wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Akcjonariusz podaje, że ma to na celu zapewnienie równego udziału przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej spółki Novita w przypadku, gdyby NWZA odwołało wcześniej ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza, zgodnie ze złożonym w tym zakresie wnioskiem Akcjonariusza spółki Novita tj.Finveco Sp. z o.o. Wg oceny Akcjonariusza, Zakładów "Lentex" S.A., sformułowane przez Finveco Sp. z o.o. zarzuty pod adresem ww. członków Rady Nadzorczej są zupełnie bezzasadne. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)
dxxv7r1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu
2014-05-06 Józef Wołejko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxxv7r1

Podziel się opinią

Share
dxxv7r1
dxxv7r1