Trwa ładowanie...
d2xu0k6

NOWAGALA - Informacja o nabyciu akcji emitenta przez Supernova Fund (180/2010)

NOWAGALA - Informacja o nabyciu akcji emitenta przez Supernova Fund (180/2010)

Share
d2xu0k6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 180 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Informacja o nabyciu akcji emitenta przez Supernova Fund
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Supernova Fund, w którym to podmiocie członkiem rady nadzorczej jest Pan Grzegorz Leszczyński będącego równocześnie członkiem rady nadzorczej emitenta o tym, że Supernova Fund nabyło w dniu 28-12-2010 r. 2.501 akcji emitenta za cenę 2,99 zł za akcję. Transakcję zawarto poza rynkiem regulowanym.Podstawa prawna: §160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu
2010-12-29 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6