Trwa ładowanie...
d2rrli6

NOWAGALA - Terminy raportów okresowych publikowanych w 2011 roku (4/2011)

NOWAGALA - Terminy raportów okresowych publikowanych w 2011 roku (4/2011)

Share
d2rrli6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy raportów okresowych publikowanych w 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji w roku 2011 raportów okresowych:1.Rozszerzony skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2011 r. zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2011 r.,2.Rozszerzony skonsolidowany półroczny za I półrocze 2011 r. zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2011 r.,3.Rozszerzony skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2011 r. zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2011 r.,4.Jednostkowy roczny za rok 2010 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2011 r.,5.Skonsolidowany roczny za rok 2010 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2011 r.Ponadto emitent informuje, iż rezygnuje z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku oraz, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.Podstawa prawna: §101-103 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu
2011-01-11 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6