Trwa ładowanie...
d1xn10t
d1xn10t

Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa przesłana do uzgodnień resortowych

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) -  Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw przedstawiony przez ministra energii został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych, podało Rządowe Centrum, Legislacji. Uwagi do projektu można zgłaszać do 13 maja br.
Share
d1xn10t

Według resortu energii, projekt ustawy rozwiązuje problem związany z brakiem narzędzia umożliwiającego finansowanie procesów likwidacji kopalń, działań polikwidacyjnych, w tym finansowania zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji, a także finansowania restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2019 r..

Analiza wariantów rozwiązania problemów wykazała, że optymalnym będzie wydanie ustawy zmieniającej, która wprowadzi w wyżej wymienionych ustawach zmiany umożliwiające m.in. uruchomienie kolejnych transz środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2016 r. na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2019 r., w tym zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także kontynuowanie finansowania działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, których likwidację rozpoczęto przed dniem 1 stycznia 2007 r., w tym zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, a także naprawianie szkód górniczych wywołanych ruchem zlikwidowanego oraz będącego w trakcie likwidacji zakładu górniczego, podano w dokumencie oceny skutków regulacyjnych projektu ustawy.

"Podstawę określenia kosztów stanowiły dotychczasowe doświadczenia Kopalni Soli ?Bochnia" sp. z o.o. w prowadzeniu procesu likwidacji zakładów górniczych oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części zakładu górniczego ?Bochnia". Łączna kwota planowanych wydatków w latach 2017-2020 wynosi 66 mln zł" - czytamy dalej.

d1xn10t

"W przypadku działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki "Machów" S.A. w likwidacji, wdrożenie projektu pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu państwa w latach 2016-2020 w łącznej kwocie 22,9 mln zł. Kwota ta została oszacowana przez podmiot na bazie dotychczas ponoszonych kosztów" - podano także.

Planowane jest wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia, nie później niż z dniem 1 lipca 2016 r., kiedy nastąpi przeniesienie uprawnień właścicielskich z ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na ministra właściwego do spraw energii nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach ropy naftowej i paliw gazowych, a także utracą moc obowiązująca przepisy wykonawcze w zakresie likwidacji kopalń, dodano także.

(ISBnews)

d1xn10t

Podziel się opinią

Share
d1xn10t
d1xn10t