Trwa ładowanie...
d1uwuyq
espi

NTT SYSTEM S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lip...

NTT SYSTEM S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki (3/2014)
Share
d1uwuyq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ("Spółka"), stosownie do treści art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. (dalej: "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki - Pana Andrzeja Kurka, o poniższej treści: "ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU ZAANGAŻOWANIA W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE NTT SYSTEM S.A. Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z poźn. zm.) niniejszym informuję o zmniejszeniu się mojego zaangażowania do poziomu poniżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT SYSTEM S.A. Zmniejszenie poniżej progu 15% głosów
na walnym zgromadzeniu spółki NTT System S.A. zostało spowodowane przeniesieniem przeze mnie w dniu 25 kwietnia 2014 r. na Barbarę Kurek 3 050 000 akcji spółki NTT SYSTEM S.A. Przeniesienie nastąpiło w wyniku realizacji ugody. Liczba akcji posiadanych przed zmianą wynosiła 9 715 591 akcji, co stanowiło 17,54 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do oddania 9 715 591 głosów, co stanowiło 17,54 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Po zmianie udziału posiadam 6 665 591 akcji, co stanowi 12,03 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do oddania 6 665 591 głosów, co stanowi 12,03 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Jednocześnie informuję, że w związku z zawartą ugodą w okresie następnych 12 miesięcy nastąpi przeniesienie przeze mnie dalszych 1 450 000 akcji na rzecz Barbary Kurek. Po tym przeniesieniu, wg stanu na dzień dzisiejszy, posiadał będę 5 215 591 akcji, co stanowi 9,41 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do oddania 5 215 591 głosów, co stanowi 9,41 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki jak również nie zawierałem umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trakt Brzeski 89
(ulica) (numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon) (fax)
inwestor@ntt.pl www.ntt.pl
(e-mail) (www)
113-25-18-415 15854360
(NIP) (REGON)
d1uwuyq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2014-04-25 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwuyq

Podziel się opinią

Share
d1uwuyq
d1uwuyq