Trwa ładowanie...
d2oyehf
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d2oyehf

22.09. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad rząd:

- przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.

d2oyehf

- zaakceptował aneks nr 3 do Umowy Offsetowej z dnia 31 lipca 2009 r. zawarty pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony oraz Harris Corporation z drugiej strony.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedłożony przez ministra zdrowia.

W projekcie noweli zawarto propozycje, które liberalizują niektóre obowiązujące przepisy. Jedna z nich polega na tym, że niektóre podmioty nie będą musiały ubiegać się w powiatowych inspektoratach sanitarnych lub granicznych inspektoratach sanitarnych o tzw. zatwierdzenie dla rozpoczynanej działalności gospodarczej.

d2oyehf

Zatwierdzenie nie będzie wymagane na przykład w odniesieniu do gospodarstw agroturystycznych i przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem win gronowych z upraw własnych, produkowanych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku. Zatwierdzenie nie będzie także wymagane od zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem.

Jednocześnie przedsiębiorca produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu, w tym jej importer i eksporter, nie będzie musiał prowadzić książki kontroli sanitarnej. Z kolei zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (np. internaty, przedszkola) będą zwolnione z obowiązku pobierania i przechowywania próbek żywności.

Zaproponowane rozwiązania zwiększą konkurencyjność krajowego przemysłu spożywczego na rynkach europejskich. Uproszczą też zasady prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i obrotem żywnością, a także materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, z zachowaniem niezbędnych procedur prawnych i zasad bezpieczeństwa konsumentów.

Do ustawy wprowadzono rozwiązania, które dostosowują polskie prawo do regulacji wspólnotowych w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także wynikają ze stosowania obowiązujących przepisów w praktyce.


Rada Ministrów zatwierdziła aneks nr 3 do umowy offsetowej z 28 września 2006 r., zawartej między Skarbem Państwa RP z jednej strony a Harris Corporation z drugiej strony, przedłożony przez ministra gospodarki.

d2oyehf

Podstawą przygotowania aneksu nr 3 do umowy offsetowej z Harris Corporation była konieczność podwyższenia jej wartości w związku z planowanym zawarciem przez Ministerstwo Obrony Narodowej kolejnej umowy dostawy cyfrowych radiostacji KF (VHF/UHF) plecakowych i pokładowych. Zwiększono wartość umowy offsetowej z 46.444.774,80 USD do 49.323.445,04 USD.

31 lipca 2009 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy offsetowej, zawartej 28 września 2006 r. między Skarbem Państwa a Harris Corporation. Jest ona związana z umowami dostaw radiostacji cyfrowych plecakowych i pokładowych, komponentów systemów łączności oraz części zamiennych, przeznaczonych dla naszych sił zbrojnych.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

d2oyehf

Podziel się opinią

Share
d2oyehf
d2oyehf