Trwa ładowanie...
d3pwiry
d3pwiry

Oceny Polaków dotyczące biegu spraw w kraju pogorszyły się w październiku - TNS Polska

21.10. Warszawa (PAP) - Zdaniem 77 proc. respondentów sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 13 proc. badanych - wynika z sondażu Zespołu Badań Społecznych...
Share
d3pwiry

21.10. Warszawa (PAP) - Zdaniem 77 proc. respondentów sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 13 proc. badanych - wynika z sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska. Odsetek głosów niezadowolenia wzrósł o 6 pkt proc., o 3 pkt proc. spadł odsetek respondentów, według których sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku.

"O tym, że w sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku przekonanych jest 13 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest zdecydowana większość badanych (77 proc.), uważając, że ogólnie rzecz biorąc sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Co dziesiąty respondent (10 proc.) nie potrafił udzielić odpowiedzi" - napisano w komunikacie TNS.

"Porównując bieżące wyniki z wrześniowymi, oceny Polaków dotyczące biegu spraw w kraju pogorszyły się. O 6 punktów procentowych wzrósł odsetek głosów niezadowolenia, a o 3 punkty procentowe spadł odsetek respondentów, według których sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku" - dodano.

d3pwiry

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

2012 2013
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
w
dobrym 19% 20% 15% 21% 15% 15% 16% 15% 14% 14% 16% 13%

w złym 67% 69% 75% 70% 75% 73% 74% 77% 75% 75% 71% 77%

brak
zdania 4% 11% 10% 9% 10% 12% 10% 8% 11% 11% 13% 10%

d3pwiry

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

Z badania TNS wynika, że zdecydowana większość respondentów (76 proc.) źle ocenia stan polskiej gospodarki.

"Według 51 proc. badanych gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie lekkiego kryzysu, a zdaniem jednej czwartej (25 proc.) gospodarka jest w głębokim kryzysie. Pozytywnie obecny stan gospodarki ocenia 18 proc. respondentów, określając, że znajduje się ona w stanie powolnego rozwoju. 6 proc. badanych nie ma zdania na ten temat" - napisano w komunikacie.

"W porównaniu do września bieżącego roku przybyło negatywnych ocen stanu gospodarki (wzrost o 8 punktów procentowych). O 7 punktów procentowych spadł odsetek respondentów, którzy uważają, że gospodarka się rozwija" - dodano.

d3pwiry

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

Według TNS wśród respondentów przeważają opinię, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności w naszym kraju ulegną pogorszeniu (z czego 33 proc., uważa, że będzie to pewne pogorszenie, a 9 proc. badanych, że będzie to znaczne pogorszenie).

"Podobny odsetek respondentów (38 proc.) jest zdania, że nic się nie zmieni, jeśli chodzi o materialne warunki życia Polaków, natomiast znacznie mniej respondentów, uważa w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi poprawa warunków życia (14 proc. badanych)" - napisano.

"Wyniki uzyskane w październiku różnią się nieznacznie od tych prezentowanych i uzyskanych we wrześniu. Przede wszystkim spadł odsetek pozytywnych opinii dotyczących poprawy materialnych warunków życia w ciągu najbliższych trzech lat (14 proc. wobec 20 proc.). Analogicznie wzrósł odsetek respondentów, którzy uważają, że warunki życia ludności ulegną pogorszeniu (42 proc. wobec 36 proc.)" - dodano.

d3pwiry

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

Autorzy badania zaznaczają, że podobnie jak w poprzednim miesiącu i w ostatnich latach, również w październiku wszystkie trzy oceny netto wskaźników nastrojów społecznych pozostają ujemne.

"Oznacza to, że Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan obecnej gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia" - napisano w komunikacie TNS.

W porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca wszystkie trzy wskaźnik nieznacznie się pogorszyły.

d3pwiry

"W przypadku oceny netto stanu gospodarki obserwuje się spadek o 15 punktów procentowych, ocena netto kierunku zmian w kraju uległa pogorszeniu o 9 punktów procentowych a w ocenie prognozy materialnych warunków życia odnotowano spadek o 12 punktów procentowy" - napisano.

OCENY 2012 2013
NETTO XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

KIERUNEK ZMIAN
W KRAJU -48 -49 -60 -49 -60 -58 -58 -62 -61 -61 -55 -64

STAN
GOSPODARKI -58 -54 -55 -48 -53 -58 -50 -62 -62 -56 -43 -58

3-LETNIA
PROGNOZA
MATERIALNYCH
WARUNKÓW ŻYCIA
LUDZI -31 -32 -39 -22 -29 -30 -25 -30 -28 -29 -16 -28

dane w proc.

Badanie zrealizowano w dniach 4-9 października 2013 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

jba/ jtt/

d3pwiry

Podziel się opinią

Share
d3pwiry
d3pwiry