Trwa ładowanie...

Od stycznia w Poznaniu i Lublinie bez opłaty targowej

Mieszkańcy Poznania od Nowego Roku nie będą musieli płacić miastu opłaty targowej, a właściciele psów, dzięki uchwale rady miasta, zostaną zwolnieni z opłat za posiadanie czworonoga. Od stycznia wzrosną natomiast m.in. stawki za wodę i odprowadzanie ścieków.

Share
Od stycznia w Poznaniu i Lublinie bez opłaty targowejFot: Money.pl/Izabela Trzaska
dyfb72e

Jak przekazała rzeczniczka prezydenta Poznania Hanna Surma, bez zmian pozostaną podatki od nieruchomości. - Stawki albo nie uległy zmianie, albo uległy niewielkiemu obniżeniu z uwagi na deflację. Ustawa o rewitalizacji wprowadziła nową stawkę dla gruntów, jednak w najbliższym czasie nie będzie ona miała praktycznego zastosowania. Od Nowego Roku także podatki od środków transportowych pozostaną na niezmienionym poziomie - wyjaśniła.

Zmiany będą natomiast w podatku rolnym, który zostanie obniżony. W przypadku gruntów gospodarczych stawka podatku ze 153,43 zł zmaleje do 134,38 zł. Stawki dot. pozostałych gruntów zmaleją do 268,75 zł - z obecnych 306,85 zł. Zmieni się także podatek leśny, którego stawki w tym przypadku zostaną nieznacznie zwiększone.

Mieszkańców Poznania czekają też podwyżki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Według nowej taryfy od Nowego Roku mieszkańcy zapłacą 4,70 zł za metr sześc. wody, czyli o 3,6 proc. więcej niż dotychczas. O 3,3 proc. wzrosną natomiast opłaty za odprowadzanie ścieków - do 6,38 zł brutto.

dyfb72e

Cena za metr sześc. wody na całym terenie działalności miejskiej spółki wodociągowej Aquanet objęta będzie taką samą stawką, natomiast w opłatach za ścieki wprowadzone zostanie rozgraniczenie cenowe. W Poznaniu według nowej ceny będzie to 5,91 zł netto, czyli nastąpi wzrost o 3,3 proc. W Kórniku o 4,3 proc., czyli finalnie 6,62 zł, natomiast na terenie Puszczy Zielonki nastąpi wzrost o 20 proc., więc cena za metr sześć. ścieków wyniesie 9,96 zł. Jak tłumaczyła rzeczniczka Aquanetu Dorota Wiśniewska, różnice stawek spowodowane są znacznymi odległościami pomiędzy gospodarstwami domowymi na terenie Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Jak zmienią się podatki i opłaty lokalne zobacz w: *Nowe stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 r. *

Piła od kilku lat promuje się jako miasto ,,łagodnej polityki fiskalnej, przyjaznej podatnikom". Jak przekazała Dorota Semenov z Urzędu Miasta Piły, koncepcja ta realizowana jest m.in. poprzez stosowanie stawek podatku znacznie obniżonych w stosunku do maksymalnych.

Według Semenov, takie podejście i działania mają na celu głównie pobudzenie procesów inwestycyjnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta oraz rozwój mieszkalnictwa. Jak zaznaczyła, w przypadku najistotniejszych przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budynków mieszkalnych i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustalone stawki stanowią średnio 75 proc. stawek maksymalnych.

dyfb72e

- W odniesieniu natomiast do obowiązujących w Pile stawek podatków od środków transportowych, to są one zdecydowanie niższe od stawek maksymalnych. W wielu przypadkach oscylują na poziomie ok. 20 proc. stawek maksymalnych i nie ulegały zmianom od kilku lat - wskazała. W Pile - decyzją prezydenta miasta - przez kolejny rok nie ulegną zmianie także opłaty targowe.

W Koninie natomiast nie zmieni się stawka za posiadanie psa. Obecnie wynosi ona 60 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa i 30 zł od psa mającego wszczepiony identyfikator (przed 1 stycznia 2016 roku).

Bez zmian pozostaną także stawki podatku od środków transportu oraz od nieruchomości - z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wysokość tej stawki uległa obniżeniu o 0,64 proc. - z 4,68 zł na 4,65 zł.

Zmian w opłatach i podatkach nie odczują mieszkańcy Kalisza. W 2016 r. obowiązywać będzie większość stawek podatków i opłat, ustalonych na podstawie uchwał rady miasta z lat poprzednich.

dyfb72e

Koniec opłaty targowej w Lublinie, za to drożej za komunikację Ponad 200 mln zł mają wynieść wpływy do przyszłorocznego budżetu Lublina z podatków i opłat lokalnych. Zniesione będą opłaty targowe, nie wzrośnie podatek od nieruchomości, zaś wyższe będą czynsze i podrożeje komunikacja miejska.

- Od 1 stycznia zniesiona zostanie opłata targowa na terenie całego miasta. Ta decyzja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, prowadzących niewielkie biznesy - podkreślił prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

- Konsekwentnie od dłuższego czasu budujemy wsparcie dla biznesu, który na tych targowiskach jest, bo to istotny potencjał, ważny z punktu widzenia miejsc pracy, ale też klientów - powiedział Żuk.

Zniesienie opłaty targowej spowoduje uszczuplenia wpływów do budżetu miasta o ok. 2 mln zł. Prezydent zaznaczył, że w projekcie budżetu na rok 2016 r. wpływy z opłat targowych nie były już uwzględnione.

Lubelskie władze samorządowe od lat podkreślają, że ich polityka podatkowa nie prowadzi do obciążania mieszkańców i przedsiębiorców maksymalnymi dopuszczalnymi stawkami podatków.

dyfb72e

W 2016 r. nie wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Są one zróżnicowane m.in. w zależności od przeznaczenia budynków. Mniej o 5 gr za metr kwadratowy, czyli 4,65 zł, zapłacą od Nowego Roku właściciele obiektów, w których udzielane są świadczenia medyczne.

Nadal będą obowiązywać zwolnienia z podatku od nieruchomości zajętych pod obiekty sportowe oraz żłobki. Nie płacą tej daniny przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w specjalnej strefie ekonomicznej oraz tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.

Ulgi dla inwestujących firm zwiększą się. W 2016 r. roku już utworzenie jednego miejsca pracy przez mikroprzedsiębiorcę przyniesie mu zwolnienie od podatku od nieruchomości na 24 miesiące, a dwóch miejsc pracy - na 36 miesięcy.

Stawki podatku od środków transportowych nie zmienią się. Jedynie w przypadku autobusów, w związku z nowelizacją prawa, niższe opłaty będą dotyczyły busów mających mniej niż 30 miejsc. Dotychczas mniejsze stawki dotyczyły autobusów o mniej niż 22 miejscach.

dyfb72e

Mieszkańcy Lublina zapłacą niższy niż w bieżącym roku podatek rolny. Jest on liczony na podstawie średniej ceny skupu żyta, a ta spadła. Nieco wzrośnie stawka podatku leśnego, liczonego na postawie średniej ceny sprzedaży drewna przez nadleśnictwa, która zwiększyła się.

Na dotychczasowym poziomie pozostaną opłaty za gospodarowanie odpadami. Miasto nadal nie będzie pobierało opłaty za posiadanie psów, która została zniesiona w 2008 r.

Wzrosną natomiast - o ok. 3,5 proc. - czynsze w mieszkaniach komunalnych. Podwyżka wejdzie w życie od 1 kwietnia, po trzymiesięcznym kresie wypowiedzenia, który będzie liczony od początku roku. Czynsze miejskie w Lublinie nie były podnoszone od 2012 r., w tym czasie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 4,6 proc.

Od 1 lutego 2016 r. wrosną ceny biletów komunikacji miejskiej. Najpopularniejszy bilet 30-minutowy podrożeje z 2,80 zł do 3,20 zł, cena biletu 30-dniowego na jedną linię wzrośnie z 62 zł do 70 zł, a na wszystkie linie - z 84 zł do 92 zł. Ma to przynieść dodatkowe 10 mln zł wpływów. W przyszłym roku będzie kursowało więcej autobusów i trolejbusów, przejadą o 1,5 mln tzw. wozokilometrów.

dyfb72e

Od lipca 2016 r. wzrosną opłaty za parkowanie samochodów. Strefa płatnego parkowania zwiększy się - z obecnych ok. 1,7 tys. miejsc parkingowych do ok. 2,4 tys. - i będzie podzielona na dwie podstrefy: centralną podstrefę A (teren obecnej strefy płatnego parkowania obejmującej centrum miasta) i zewnętrzną podstrefę B (obszary dodane). Opłaty są zróżnicowane w zależności od czasu parkowania. Za parkowanie w strefie centralnej będzie to od 3 zł za pierwszą godzinę do 20 zł za dobę. Natomiast w strefie zewnętrznej za pierwszą godzinę - 2 zł, za dobę - 15 zł.

W świętorzyskim też spore zmiany w podatkach i opłatach

Od początku 2016 r. zmienią się stawki niektórych opłat i podatków lokalnych w dużych miastach woj. świętokrzyskiego. Większe podatki od nieruchomości zapłacą mieszkańcy Kielc i Skarżyska-Kamiennej. W Starachowicach podrożeje odbiór śmieci, tańsze będzie odprowadzanie ścieków.

Jedynie w Ostrowcu Świętokrzyskim opłaty pozostaną bez zmian.

W Kielcach podatki od nieruchomości zmienią się dla osób fizycznych po raz pierwszy od 2009 r., a dla przedsiębiorców - od 2012 r.

Władze stolicy regionu planowały zastosowanie od 2016 r. maksymalnych stawek podatków, określonych w corocznym obwieszczeniu ministra finansów regulującym tę kwestię. Zmiany miały uzupełnić przyszłoroczny budżet Kielc o 11 mln zł. Radni zgodzili się jednak na stawki mniejsze o 30 proc. niż zakładała pierwotna propozycja prezydenta Wojciecha Lubawskiego.

W myśl zapisów przyjętej w listopadzie uchwały nowa opłata miesięczna za grunty związane z działalnością gospodarczą wyniesie 0,83 zł od metra kw. (proponowano 0,89 zł, stawka w 2015 r. - 0,76 zł), a za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz za mieszkania zajęte na prowadzenie takiej działalności - 22,30 zł (proponowano 22,86 zł, poprzednia stawka - 20,36 zł).

Szpitale, tak jak do tej pory, będą płaciły niższe w stosunku do podmiotów prowadzących inną działalność medyczną stawki podatków od nieruchomości. Także rzemieślnicy zachowają ulgi: będą płacili o połowę mniej niż pozostali przedsiębiorcy.

Stawka podatku dla budynków mieszkalnych wyniesie 0,64 zł (propozycja to 0,75 zł, stawka w 2015 r. - 0,59 zł) za metr kw.

Skarbnik miasta Barbara Nowak argumentowała podwyżkę koniecznością finansowania przez samorząd dodatkowych zadań z zakresu pomocy społecznej i edukacji.

Nowością jest zniesienie w mieście od 2016 r. obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu posiadania psa, co kosztowało rocznie podatnika 45 zł.

Samorząd Kielc nie planuje zmian w podatkach od środków transportu i opłatach za wywóz śmieci - w przypadku odpadów mieszkańcy nadal będą płacili 9,5 zł za wywóz śmieci segregowanych i 12 zł za śmieci niesegregowane (miesięcznie od osoby).

W 2016 r. nie są przewidywane też zmiany stawek opłat za czynsze mieszkań komunalnych i socjalnych w stolicy regionu - maksymalne stawki wynoszą odpowiednio 4,5 zł i 1,2 zł za m kw. Nie planuje się też zmian cen biletów komunikacji publicznej - najtańszy, jednorazowy bilet normalny kosztuje 3 zł.

Także zarząd Wodociągów Kieleckich nie planuje wprowadzać w 2016 r. nowej taryfy. Obecna obowiązuje od lutego 2015 r., a przykładowe stawki dla mieszkańców wynoszą: w przypadku użytkowania wody - 3,63 zł za metr sześc., a odprowadzania ścieków - 5,79 zł zł za metr sześc. (brutto).

Korektę wyrównawczą rzędu 0,3 proc. większej opłaty dodawanej do obecnych rachunków za dostarczanie ciepła chce w 2016 r. wprowadzić Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak powiedziała PAP rzeczniczka instytucji Anna Niedzielska, ostatnią podobną korektę wprowadzano w 2014 r., a nową propozycję będzie musiał zatwierdzić jeszcze Urząd Regulacji Energetyki.

Większe stawki podatków od nieruchomości i więcej za korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków zapłacą mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej.

W przypadku podatków od nieruchomości, za metr kw. gruntów pod działalność gospodarczą przedsiębiorcy zapłacą 0,89 zł (poprzednia stawka 0,80 zł), w przypadku budynków - 20,68 zł (w 2015 r. było to 19 zł). Podatek od m kw. budynku mieszkalnego będzie po Nowym Roku droższy o 10 gr. i wyniesie 0,75 zł. W przypadku gruntu to o 7 gr więcej - stawka będzie wynosiła 0,47 zł.

Jak poinformowała rzeczniczka skarżyskiego magistratu Izabela Szwagierek, zmienią się opłaty za zaopatrzenie w wodę i za odbiór ścieków, realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W myśl nowych taryf, od stycznia gospodarstwa domowe będą płaciły netto: za metr sześc. wody - 3,53 zł (w 2015 r. - 3,2 zł), za ścieki - 5,53 zł (w 2015 r. - 4,65 zł). Wzrosną też stałe opłaty abonamentowe.

Nie zmienią się miesięczne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych - wynoszą 8 zł od osoby za odpady segregowane i 12 zł za zmieszane. Za jednorazowy przejazd komunikacją miejską mieszkańcy Skarżyska zapłacą tak jak w 2015 r. - 2,6 zł.

Z kolei w Starachowicach od stycznia 2016 r. będą obowiązywały mniejsze stawki za odbiór ścieków. Taryfę za odprowadzenie metra sześc. ścieków zmniejszono z 6,74 zł do 6,45 zł (kwoty netto). Za dostarczenie metra sześc. wody mieszkańcy zapłacą w 2016 r. - tak jak było to w 2015 r. - 3,48 zł.

Jak wyjaśniała w rozmowie z PAP rzeczniczka urzędu miasta Iwona Ogrodowska, wprowadzenie niższych opłat było możliwe dzięki programowi oszczędnościowemu, realizowanemu od roku w starachowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. ,,Zlikwidowano stanowisko zastępcy prezesa spółki, obniżono pensję prezesa i wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej. Wewnętrzna gospodarka firmy jest teraz bardziej ekonomiczna" - dodała rzeczniczka.

Więcej niż w 2015 r. starachowiczanie zapłacą za odbiór odpadów. Opłaty wzrosną miesięcznie o złotówkę od osoby - w przypadku odpadów segregowanych (wyniosą 8 zł) i o 3 zł w przypadku odpadów zmieszanych (13 zł).

Od stycznia nie zmienią się opłaty i podatki lokalne dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Po raz pierwszy od 26 lat w mieście na tym samym poziomie, co w poprzednim roku, pozostają stawki podatków rolnego, od nieruchomości i środków transportu. Zmiany dokonywane przez władze Ostrowca we wcześniejszych latach nie były znaczne - na ogół uwzględniały tylko stopień inflacji.

Podczas jednej z ostatnich w 2015 r. sesji ostrowieccy radni podjęli uchwałę ws. zwolnień z podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Chodzi o inwestorów, którzy będą chcieli stworzyć w mieście nowe miejsca pracy, a skala i czas trwania zwolnień są uzależnione m.in. od wielkości inwestycji i zakładanej liczby zatrudnionych.

dyfb72e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dyfb72e
dyfb72e