Trwa ładowanie...
d4uyx75

Odpisy mBanku spadły o ponad 33% kw/kw do 68,5 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek mBanku wyniosły 68,5 mln zł w I kw. 2016 roku i były niższe o 33,2% w skali kwartału, podał bank.

Share
d4uyx75

"Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w segmencie bankowości detalicznej w I kwartale 2016 roku wyniosły 64,7 mln zł w porównaniu do 48,3 mln zł w IV kwartale 2015 roku. Wartość odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w segmencie korporacji i rynków finansowych wyniosła 4 mln zł, tj. o 58 mln zł (93,6%) mniej niż w poprzednim kwartale w związku z rozwiązaniami, które nastąpiły głównie w segmencie K2"- podał bank w raporcie.

W I kwartale 2016 roku grupa mBanku sprzedała 718 mln zł kredytów hipotecznych oraz 1 338,5 mln zł kredytów niehipotecznych.

Na dzień 31 marca 2016 roku należności, które utraciły wartość (NPL) nieznacznie wzrosły w stosunku do końca grudnia 2015 roku. Wartość wskaźnika NPL wzrosła w ujęciu kwartalnym i wyniosła 5,8%.

Poziom pokrycia rezerwami należności, które utraciły wartość (uwzględniając rezerwy na poniesione, ale niezidentyfikowane straty) spadł w ujęciu kwartalnym z poziomu 58,9% do 58,6%.

d4uyx75

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kw. br. wyniosła 77 940,8 mln zł i była niższa o 492,8 mln zł, tj. 0,6%, w stosunku do końca poprzedniego kwartału (po wyłączeniu transakcji reverse repo / buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek netto wzrosła o 0,9%).

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym spadła kwartalnie do 32 805,4 mln zł, czyli o 641,2 mln zł, tj. 1,9% (po wyłączeniu transakcji reverse repo / buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 1,3%).

Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł w relacji do końca IV kwartału 2015 roku o 252,3 mln zł, tj. 0,5%, do poziomu 46,511 mln zł.

Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe spadły o 76,8 mln zł, tj. 0,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału z powodu zmniejszenia poziomu sprzedaży oraz systematycznej spłaty kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich przez klientów mBanku.

d4uyx75

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu w I kwartale 2016 roku był mniejszy o 90,2 mln zł, tj. 1,8%. Na koniec marca 2016 roku wartość tych kredytów wyniosła 1 430,8 mln zł.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec I kwartału 2016 roku stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe, których wartość wyniosła 31 618,5 mln zł, tj. 25,7% sumy aktywów, i zwiększyła się w ujęciu kwartalnym o 881,5 mln zł, czyli o 2,9%.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 123,52 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

d4uyx75

Podziel się opinią

Share
d4uyx75
d4uyx75