Trwa ładowanie...
d2uay5d
pte

OFE PZU Złota Jesień informuje

Wykonując obowiązki informacyjne nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy
emerytalnych (Dz. U. 2005 Nr 70,...

Share
d2uay5d

Wykonując obowiązki informacyjne nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. 2005 Nr 70, poz. 627 z późniejszymi zmianami) § 12 pkt. 1 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" informuje o nieumyślnym przekroczeniu limitów inwestycyjnych w dniu wyceny 09.09.2009 r. wynikającym ze zmian cen rynkowych akcji. Ze względu na wzrost udziału jednej ze spółek w aktywach funduszu spowodowany zmianą cen rynkowych, został przekroczony limit o którym mowa w par 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat (...) (Dz. U 2004r. nr 32 poz. 276 z późniejszymi zmianami), dotyczący zaangażowania środków w papierach wartościowych jednej emisji.

kom mra

d2uay5d

Podziel się opinią

Share
d2uay5d
d2uay5d