Trwa ładowanie...
d36kd9i

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

...

d36kd9i
d36kd9i

03.09. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW

Data wyceny 31/08/2010

d36kd9i

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów

  1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 60.57% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0.40% wartościowe, w walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 31.38% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0.97% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.14% 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0.69% fundusze inwestycyjne zamknięte 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3.71% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 1.35% Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 9. Środki pieniężne 0.72% 10. Należności 0.07%

kom mln/

d36kd9i
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d36kd9i