Trwa ładowanie...
dmcdg6f

Ok. 290 mln zł na projekty dla mazowieckich firm i instytucji

Blisko 290 mln zł z pieniędzy UE trafi do mazowieckich przedsiębiorców, samorządów, instytucji kultury, parków krajobrazowych i kościołów. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uruchomiła kolejne konkursy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza na lata 2014-2020.

Share
dmcdg6f

Jak poinformowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, do 6 czerwca br. firmy z Mazowsza mogą ubiegać się o pieniądze unijne na projekty badawczo-rozwojowe. "Celem naboru jest wspieranie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych do etapu tzw. pierwszej produkcji" - podkreślono w komunikacie. Projekt może być prowadzony samodzielnie lub w ramach współpracy z jednostką naukową.

"Uruchomiliśmy środki dla przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe. W zależności od wielkości firmy i specyfiki prac w projekcie, można uzyskać od 25 proc. do 80 proc. dofinansowania. To największy pod względem dostępnej alokacji, bo prawie 130 mln zł konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw, jaki zaplanowano na ten rok" - zaznaczył cytowany w komunikacie dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Z kolei do 30 czerwca br. 39 gmin z Mazowsza oraz Warszawa może ubiegać się o dofinansowanie "wzmocnienia systemów multimodalnego transportu miejskiego". "Chodzi o projekty budowy lub przebudowy centrów przesiadkowych wdrażających systemy +Parkuj i Jedź+, o nadanie nowych funkcji przesiadkowych istniejącym już parkingom. Dodatkowo, wsparcie obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych czy też wykonanie przyłączy niezbędnych mediów przy węzłach przesiadkowych" - wyjaśniono w komunikacie. Na ten cel przeznaczono prawie 65 mln zł. Maksymalnie dofinansowanie projektu to 80 proc. kosztów kwalifikowalnych, czyli przeznaczonych do refundacji z pieniędzy UE. Przedsięwzięcie musi być zrealizowane do 30 czerwca 2018 r.

O wsparcie unijne będą mogły ubiegać się też samorządy oraz podmioty zajmujące się usługami publicznymi na Mazowszu. Celem konkursu, który potrwa do 9 maja br., jest "poprawa efektywności i rozwój systemu zbierania odpadów komunalnych". Chodzi m.in. o budowę lub modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów. Pula pieniędzy UE, przewidziana na ten cel, to ponad 10 mln zł.

dmcdg6f

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała ponadto, że ponad 42 mln zł ma trafić na ochronę obiektów zabytkowych na Mazowszu i zahamować ich degradację. "W konkursie, który trwać będzie do 2 czerwca, chodzi m.in. o projekty rewaloryzacji i adaptacji zespołów zabytkowych z nadaniem im nowych funkcji edukacyjnych i kulturalnych, zachowania historycznej wizualizacji zabytkowych parków i ogrodów" - podkreślono.

"O dotacje ubiegać się mogą zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, sektor finansów publicznych jak również instytucje kultury, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe z Mazowsza. () Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2018 roku" - dodano.

Z informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wynika też, że do 1 czerwca samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe mogą starać się o dofinansowanie UE na projekty związane z poprawą dostępności do zasobów kultury. Na ten cel przeznaczono 35 mln zł.

866 tys. zł to pula pieniędzy UE przewidziana na przedsięwzięcia dotyczące opracowywania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo. Nabór potrwa do 4 maja br. O fundusze UE mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia. "Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2019 roku" - podkreślono w komunikacie.

dmcdg6f

Podziel się opinią

Share
dmcdg6f
dmcdg6f