Trwa ładowanie...
d1xmo79

OPEN FINANCE S.A. - POŁĄCZNIE SPÓŁKI ZALEZNEJ OD EMITENTA (23/2014)

OPEN FINANCE S.A. - POŁĄCZNIE SPÓŁKI ZALEZNEJ OD EMITENTA (23/2014)

Share
d1xmo79

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | POŁĄCZNIE SPÓŁKI ZALEZNEJ OD EMITENTA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 12 marca 2013 r. Emitent powziął wiadomość o wydaniu w dniu 12 marca 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o zarejestrowaniu połączenia spółki zależnej od Emitenta, tj. Home Broker Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz spółki HB Finance spółka z o.o z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej. W następstwie połączenia powyższych dwóch spółek, spółka Home Broker Nieruchomości S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Połączenie spółek nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z związku z czym Emitent w Spółce Przejmującej posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Spółka Przejmująca zmieniła także nazwę na Home Broker
S.A. Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 183, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

| | | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@open.pl | | www.open.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-328-08-36 | | 015672908 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Monika Kwiatkowska pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79