Trwa ładowanie...
d3pkbaz

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (67...

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (67/2103)

Share
d3pkbaz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2103 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 23 września 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Remigiusza Balińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) ? spółkę NOBLE Securites S.A. z siedzibą w Krakowie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 16.09.2013r. - 19.09.2013r.: a) w dniu 16.09.2013r. sprzedaż 466 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 za cenę 7.502,60zł., b) w dniu 16.09.2013r sprzedaż 447 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 za cenę 7.509,60zł., c) w dniu 16.09.2013r. kupno 250 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 za cenę 4.175,00 zł., d) w dniu 17.09.2013r. kupno 211 akcji zwykłych
na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 za cenę 3.544,80 zł., e) w dniu 18.09.2013r. kupno 100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 za cenę 1.645,00 zł., f) w dniu 19.09.2013r. kupno 458 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 za cenę 7.511,20 zł., g) w dniu 19.09.2013 r. sprzedaż 455 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 za cenę 7.507,50 zł., h) w dniu 19.09.2013 r. kupno 306 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPFIN 00010 za cenę 4.993,92zł., Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A. Transakcje, o których mowa powyżej miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnych zwykłych. Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

| | | OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN FINANCE S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 541 51 00 | | +48 (22) 541 51 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@open.pl | | www.open.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-328-08-36 | | 015672908 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Monika Kwiatkowska pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz