Trwa ładowanie...
d3vlgja
espi

OPEN FINANCE S.A. - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2015 (32/2015)

OPEN FINANCE S.A. - ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2015 (32/2015)
Share
d3vlgja
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Open Finance S.A. informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za 1Q 2015 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. na dzień 15 maja 2015 r., zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 541 51 01
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
521-328-08-36 015672908
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Monika Kwiatkowska pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vlgja

Podziel się opinią

Share
d3vlgja
d3vlgja