Trwa ładowanie...
d186jhl

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obro...

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2011)

Share
d186jhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open-Net S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 listopada 2011 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone przez osobę zobowiązaną - członka Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji nabycia akcji Open-Net S.A.: 1. W dniu 21 listopada 2011 r. członek Rady Nadzorczej Emitenta nabył 3 000 akcji spółki po średniej cenie 5,50 zł za akcję; 2. W dniu 21 listopada 2011 r. członek Rady Nadzorczej Emitenta nabył 1 000 akcji spółki po średniej cenie 5,49 zł za akcję; 3. W dniu 21 listopada 2011 r. członek Rady Nadzorczej Emitenta nabył 3 200 akcji spółki po średniej cenie 5,45 zł za akcję; 4. W dniu 21 listopada 2011 r. członek Rady Nadzorczej Emitenta nabył 2 019 akcji spółki po średniej cenie 5,45 zł za akcję; 5. W dniu 21 listopada 2011 r. członek Rady Nadzorczej Emitenta nabył 1 akcje spółki po cenie 5,48 zł za akcję; 6. W dniu 21 listopada 2011 r. członek Rady Nadzorczej
Emitenta nabył 10 akcji spółki po średniej cenie 5,7 zł za akcję. Łącznie na rynku NewConnect w ww. transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 9.230 akcji Emitenta po średniej cenie 5,51 zł za akcję za łączną kwotę 50.496,03 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzy grosze). Stan posiadania akcjonariusza po ww. transakcjach wynosi 9.230 akcji, co stanowi 0,6% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie danych osobowych do wiadomości publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

| | | OPEN - NET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN-NET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-166 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. W. Korfantego | | 79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 798 26 05 | | +48 (32) 798 26 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6281693959 | | 273390216 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Janusz Kumala Prezes Zarządu Janusz Kumala

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

Podziel się opinią

Share
d186jhl
d186jhl