Trwa ładowanie...
d15g890

OPERA TERRA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (23/2010)

OPERA TERRA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (23/2010)

Share
d15g890

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Krzysztof | Łękarski | Osoba zarządzająca | W latach 1995-1997 pracował w Centrali Banku Pekao SA, jako Informatyk w Departamencie Finansowym.W latach 1997-2000 był zatrudniony w Grupie CA IB kolejno na stanowiskach Administratora Baz Danych w CA IB Securities, Specjalisty ds. Systemów Komputerowych, a następnie Kierownika Działu Rozliczeń w CA IB Investment Management.Od stycznia 2001 r. związany ze Skarbiec Investment Management (d. BRE Asset Management), gdzie - jako Dyrektor Departamentu Rozliczeń - był odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji portfeli klientów, rozliczanie transakcji zawartych w ramach zarządzania portfelami oraz rozwijanie i wdrażanie systemów informatycznych. W latach 2002-2004 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów w BRE Agent Transferowy.Od grudnia 2004 roku, tj. od momentu powstania, związany z Grupą OPERA, najpierw, jako Członek Zarządu OPERA TFI S.A.?do grudnia 2007, a od stycznia 2008 roku do 28 grudnia 2010 roku?Prezes Zarządu OPERA Domu
Maklerskiego Sp. z o.o. Akcjonariusz OPERA TFI S.A.Absolwent Politechniki Warszawskiej, na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Studiów Podyplomowych Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. | 2010-12-29 | |
| | | Sławomir | Broniarek | Osoba zarządzająca | Związany zawodowo z rynkiem kapitałowym od 1996 roku. Od września 1996 roku do marca 2000 roku pracował w Departamencie Nadzoru Rynku w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF), gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad spółkami publicznymi. Od stycznia 1999 roku Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych.W okresie od kwietnia 2000 roku do maja 2008 roku zatrudniony w Pocztylion-Arka PTE S.A. na stanowiskach od Kontrolera Finansowego do Dyrektora Biura Finansów, gdzie był odpowiedzialny między innymi za zarządzanie płynnością spółki oraz opracowanie i kontrolę planu finansowego spółki.Od czerwca 2008 roku zatrudniony w OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. oraz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. jako Dyrektor Departamentu Księgowości Finansowej.Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Marketingu i Zarządzania, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania wartością firmy w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie oraz kursu prowadzonego przez Canadian International Management Institute Harvard Business School Publishing. | 2011-01-01 | |
| | Informujemy, że Pan Krzysztof Łękarski został powołany z dniem 29 grudnia 2010 roku na stanowisko Członka Zarządu OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo"). Wcześniej, w dniu 28 grudnia 2010 roku, złożył on oświadczenie o rezygnacji z funkcji prokurenta Towarzystwa.Informujemy także, że na stanowisko Członka Zarządu OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dniem 1 stycznia 2011 roku powołany został Pan Sławomir Broniarek. Wcześniej, w dniu 28 grudnia 2010 roku, złożył on oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 grudnia 2010 roku z funkcji prokurenta Towarzystwa.Pan Krzysztof Łękarski i Pan Sławomir Broniarek nie uczestniczyli i nie będą uczestniczyli w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, jednak zgodnie z definicją osoby zarządzającej, zawartej w par. 2 ust. 1 pkt. 30 lit. d) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Pan Krzysztof Łękarski i Pan Sławomir Broniarek z racji pełnienia dotychczas funkcji prokurentów oraz powołania na stanowisko członków zarządu Towarzystwa byli i nadal są uznani za osoby zarządzające funduszem OPERA Terra FIZ. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d15g890

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2010 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2010-12-29 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA TERRA FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 354 84 00 | | (22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2010-12-29 Tomasz Korab Wiceprezes Zarządu Tomasz Korab
2010-12-29 Rafał Lis Członek Zarządu Rafał Lis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d15g890

Podziel się opinią

Share
d15g890
d15g890