Trwa ładowanie...
d1ma0yj
espi

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (34/2011)
Share
d1ma0yj

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2011-11-30 | 2011-10-31 | |
| | Wartość aktywów netto | 13 011 454,48 | 12 953 661,09 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 363,36 | 361,74 | |
| | Wartość certyfikatu na koniec listopada 2011 r. wyniosła 363,36 PLN, co oznacza wzrost o 0,45% w stosunku do wyceny z końca października. W tym czasie indeks warszawskiej giełdy WIG stracił 4,03%. Taki wynik funduszu był pochodną aktywnych zmian alokacji, głównie na rynku akcji. W połowie miesiąca fundusz przyjął strategię defensywną, po czym w końcówce miesiąca odbudował większość zaangażowania nakierowanego na wzrost rynków akcji. Ostatnie wydarzenia skłaniają do pewnej dozy optymizmu, wydaje się, że gra na ryzyko może pod koniec roku powrócić do łask. Przemawiałyby za tym także statystyki grudnia, który w zdecydowanej większości przypadków był dla akcji historycznie pozytywny. Dane gospodarcze w Stanach Zjednoczonych dały chwilę wytchnienia, jednak poprawa wskaźników mogła mieć charakter jednorazowy, związany z efektem wysokich zakupów świątecznych. Z drugiej strony mieliśmy istotne pogorszenie koniunktury gospodarczej, eksportu oraz sytuacji na rynku nieruchomości w Chinach. Sytuacja doszła jednak do
takiego etapu, w którym coraz gorsze dane gospodarcze powoduję optymistyczne reakcje inwestorów przekonanych o tym, że zaczną luzować politykę pieniężną banki centralne. Tak też się stało tym razem. Po raz pierwszy od trzech lat Bank Centralny Chin obniżył o 50 punktów bazowych stopę rezerw obowiązkowych. Po raz wtóry mieliśmy też skoordynowaną interwencję globalnych banków centralnych chcących za wszelką cenę powstrzymać rozprzestrzenianie się kryzysu w europejskim systemie bankowym. Bank centralne wymusiły obniżkę kosztów refinansowania się banków europejskich w walucie amerykańskiej o 50 punktów bazowych. W efekcie polepszył się klimat inwestycyjny na świecie. Bardzo duże wzrosty na rynkach akcji spowodowały poprawę sytuacji technicznej indeksów. Polepszyła się też sytuacja na rynkach europejskich krajów peryferyjnych (Włochy, Hiszpania), do łask wróciły także obligacje Francji. Czy to początek faktycznej poprawy, czy też tymczasowa odwilż ? jeszcze się okaże. Wydaje się jednak, że wciąż brakuje
systemowego rozwiązania problemu nadmiernego zadłużenia krajów europejskich oraz słabej struktury bilansów banków w tychże krajach. Możliwych wskazówek co do przyszłego kierunku koniunktury należałoby szukać zapewne na rynkach walutowych, umocnienie dolara może być sygnałem powrót tendencji do ograniczania ekspozycji na ryzyko. W kolejnych miesiącach fundusz będzie realizował krótkoterminową taktykę wykorzystywania zmian trendów na rynkach aktywów finansowych, jednak ze względu na nasilające się interwencje banków centralnych oraz końcówkę roku, pozycje zajmowane przez fundusz będą najprawdopodobniej mniej agresywne niż w poprzednich miesiącach. | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-12-01
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-124 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO ONZ 1
(ulica) ( numer)
(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02
(telefon) (fax) (e-mail)
www.opera-tfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1ma0yj

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-12-01 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski
2011-12-01 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ma0yj

Podziel się opinią

Share
d1ma0yj
d1ma0yj