Trwa ładowanie...
d4hwm8z
d4hwm8z

Opolskie/ Sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa

Opolski sejmik udzielił we wtorek zarządowi województwa absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Zarząd podkreślał m.in., że w 2014 r. zmniejszono zadłużenie regionu o ponad 20 mln zł. Opozycja krytykowała np. za cięcia wydatków na kulturę.
Share
d4hwm8z

Za udzieleniem zarządowi woj. opolskiego absolutorium głosowało we wtorek 22 z 29 obecnych na sesji sejmiku radnych; 6 było przeciw.

Jak podano, dochody woj. opolskiego w 2014 r. wyniosły niespełna 479,5 mln zł i były o ponad 7,1 mln zł wyższe niż w roku 2013. Największym ich źródłem były dochody własne samorządu, wśród których z kolei największą pulę stanowiły udziały w podatku PIT (24,3 mln zł) oraz CIT (niespełna 65,7 mln zł). Wpływy z CIT były jednak o 8,6 mln zł niższe od planowanych.

Plan wydatków woj. opolskiego na ub.r. wynosił 498,7 mln zł. Został wykonany w niespełna 95 proc. Największą pulę stanowiły tu wydatki bieżące, które wyniosły ponad 310 mln zł, z czego na utrzymanie i działalność statutową jednostek budżetowych wydano ponad 75,7 mln zł, mniej o ponad 1,2 mln niż w 2013 r.

d4hwm8z

Do najważniejszych zrealizowanych w 2014 r. wydatków w ramach wydatków bieżących zarząd województwa zaliczył np. projekty finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wśród których był np. projekt edukacyjny dla szkół "Fascynujący świat nauki i technologii" czy projekt "PO KLucz do biznesu 2", mający na celu zakładanie działalności gospodarczej, w wyniku którego dzięki dotacjom powstało ponad 1,2 tys. nowych firm. Wśród wydatków bieżących woj. opolskiego dużą pulę przeznaczono też na dotację dla regionalnych przewozów kolejowych (43,6 mln zł) czy utrzymanie wojewódzkich instytucji kultury (ponad 24,7 mln zł).

Natomiast wydatki majątkowe w 2014 r. wyniosły w woj. opolskim blisko 162 mln zł. Największe dotyczyły dróg wojewódzkich (77 mln zł) - w tym była np. budowa obwodnicy Głubczyc; inwestycje dot. melioracji i ochrony przeciwpowodziowej (45,3 mln zł) czy modernizacji taboru kolejowego (blisko 11 mln zł).

Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła na konferencji prasowej przed sesją podkreślał, że wydatki majątkowe stanowiły ponad 34 proc. wydatków budżetu ogółem. "To wysoki poziom w porównaniu z innymi samorządami" - zapewniał. Zaznaczył, że biorąc pod uwagę przeprowadzaną jednocześnie w ub.r. dużą spłatę zadłużenia "rok 2014 był rokiem dużych wyzwań inwestycyjnych".

Skarbnik woj. opolskiego Stanisław Mazur tłumaczył, że zadłużenie województwa zmniejszyło się w ub.r. o ponad 20 mln zł. Przypomniał, że na koniec 2012 r. woj. opolskie przekroczyło ówczesny wskaźnik długu na poziomie 60 proc. "Gdyby ten stary wskaźnik obowiązywał w roku 2014, to nasze zadłużenie ukształtowałby się na poziomie 44,3 proc" - powiedział i dodał, że w ostatnich dwu latach zadłużenie regionu spadło z 254 mln zł do 212,4 mln zł.

d4hwm8z

Szefowa opozycyjnego klubu radnych PiS w opolskim sejmiku Violetta Porowska w swoim wystąpieniu na wtorkowej sesji podkreślała, że w sprawozdaniu z ubiegłorocznego budżetu województwa "tylko na kupkach i w słupkach wszystko się zgadza". Mówiła m.in., że zarządu województwa nie powinny zaskakiwać spadające wpływy z CIT, bo PiS ostrzegało przed tym m.in. na etapie uchwalania budżetu. Mówiła także, że zarząd i koalicja sejmikowa nie mają pomysłu na programy naprawcze, które mogłyby pomóc lepiej gospodarować budżetem w trudnym czasie. Wskazywała, że cięte były m.in. wydatki na jednostki kultury i niedoinwestowane jednostki zdrowia.

Występujący w imieniu sejmikowej koalicji PO - PSL - Mniejszość Niemiecka radny Ludowców Zdzisław Siewiera bronił budżetu mówiąc m.in., że zakładane w nim cele zostały wykonane, a obniżenie poziomu zadłużenia poprawi stabilność finansową regionu. Wskazał też, że rok ub. został zamknięty nadwyżką budżetową wyższą od planowanej o prawie 1,2 mln zł.

"Podkreślić należy, że wskaźniki budżetowe osiągnięto w sytuacji wyraźnego spadku dochodów podatkowych. Dochody z podatku CIT spadły w porównaniu z rokiem 2013 o ponad 14 mln zł, a bieżące dochody rozporządzalne łącznie o kwotę 8,3 mln z" - mówił Siewiera tłumacząc, że było to możliwe dzięki prowadzonym działaniom restrukturyzacyjnym i zwiększaniu skali pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania bieżące.

d4hwm8z

Podziel się opinią

Share
d4hwm8z
d4hwm8z