Trwa ładowanie...
d23mv8v
espi

OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (16/2013)

OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (16/2013)
Share
d23mv8v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku oraz w związku z podjętą przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 04 października 2012 roku, dotyczącą Programu odkupu akcji własnych, Spółka w dniu 25 stycznia 2013 roku nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BRE Banku S.A. 240 akcji własnych, podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po średniej, jednostkowej cenie nabycia 7,35 zł (słownie: siedem złotych 35/100). Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł (jeden złoty), łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 240,00 zł. Akcje nabyte 25 stycznia 2013 roku stanowią 0,002% udziału w kapitale zakładowym OPONEO.PL S.A. i uprawniają do wykonywania 240 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej
odsprzedaży albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Na dzień 25 stycznia 2013 roku OPONEO.PL S.A. posiada łącznie 42 142 akcji własnych stanowiących 0,30% udziału w kapitale zakładowym OPONEO.PL S.A. i uprawniających do wykonywania 42 142 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d23mv8v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2013-01-25 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23mv8v

Podziel się opinią

Share
d23mv8v
d23mv8v