Trwa ładowanie...
d2piwfl

OPONEO.PL S.A. - Korekta wybranych pozycji raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2014 roku (9/2015)

OPONEO.PL S.A. - Korekta wybranych pozycji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2014 roku (9/2015)

Share
d2piwfl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta wybranych pozycji rozszerzonego raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje skorygowane wartości wybranych pozycji Rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014. Sprostowanie obejmuje pozycje Koszty ze sprzedaży oraz Przychody ze sprzedaży za okres 01.10.2014 ? 31.12.2014 przedstawione w tabeli Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów na stronie 5, a także pozycje Koszty ze sprzedaży oraz Razem koszty operacyjne w tabeli Koszty operacyjne na stronie 24. Przedstawiona w opublikowanym raporcie wartość Kosztów ze sprzedaży wynosiła -17 086 tys. zł, a winna być -15 928 tys. zł, wartość Razem koszty operacyjne była -18 084, winna być -16 926, zaś przedstawiona wartość Przychodów ze sprzedaży wynosiła 128 512 tys. zł, a winna być 127 354 tys. zł. W związku z powyższym Emitent w dniu 26 lutego 2015 roku poda do publicznej wiadomości skorygowany raport za IV kwartał 2014 roku. Wszystkie pozostałe dane umieszczone w opublikowanym w dniu 25 lutego 2015 roku raporcie kwartalnym pozostają bez zmian. Jednocześnie Zarząd
OPONEO.PL S.A. informuje, że dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2piwfl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 374 03 95 | | 052 3418850 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2015-02-26 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2piwfl

Podziel się opinią

Share
d2piwfl
d2piwfl