Trwa ładowanie...
d3w28fb
espi

OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2015 roku (11/2015)

OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2015 roku (11/2015)
Share
d3w28fb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w marcu 2015 roku wynosi 39 233 tys. zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w marcu 2014 roku (31 633 tys. zł). Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 marca 2015 roku ukształtowały się na poziomie 74 952 tys. zł, co stanowi 24% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 60 492 tys. zł. Główną przyczyną uzyskania większych przychodów ze sprzedaży w marcu 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki w Polsce i na rynkach zagranicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d3w28fb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2015-04-13 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w28fb

Podziel się opinią

Share
d3w28fb
d3w28fb