Trwa ładowanie...
d14zasp
espi

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadze...

OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A. (68/2011)

Share
d14zasp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2011 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | RNPOZYCJA16_165 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia 2011 roku otrzymał od Aviva Investors Poland SA działającego w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: Fundusz) zawiadomienie, zgodnie z którym Aviva Investors Poland SA informuje, że w wyniku transakcji nabycia akcji spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dokonanej w dniu 05 grudnia 2011 roku ( rozliczanej w dniu 08 grudnia 2011 roku), zwiększył się poziom zaangażowania Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie Fundusz posiada 707 856 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., co stanowi 5,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 707 856 głosów, które stanowią 5,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu poprzedzającym w/w zmianę Fundusz posiadał 650 554 sztuk akcji OPONEO.PL S.A., które stanowiły 4,67% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 650 554 głosów, które stanowiły 4,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14zasp

| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3418888 | | 052 3418850 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2011-12-13 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14zasp

Podziel się opinią

Share
d14zasp
d14zasp