Trwa ładowanie...
d423pxc

OPTEAM S.A. - Realizacja kontraktu - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych (41/2010)

OPTEAM S.A. - Realizacja kontraktu - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych (41/2010)

Share
d423pxc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTEAM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja kontraktu - przekroczenie progu 10% kapitałów własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPTeam S.A. (Spółka)
podaje do wiadomości publicznej informację o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą?wg wartości umów i zamówień kumulowanych z podmiotem: VERACOMP S.A. z siedzibą w Krakowie, tj. od dnia 06 października 2010 r. (dzień dopuszczenia akcji OPTeam S.A. do obrotu na GPW w Warszawie S.A.). Łączna wartość netto tych zamówień wynosi netto: 3.742.088,00 zł.Jednocześnie Spółka podaje, że najwyższą wartość zakupu sprzętu informatycznego w firmie VERACOMP S.A. wynosiła netto: 2.531.625,10 zł i jest związana z realizacją przez Spółkę kontraktu z dnia 17.12.2010 r. z firmą PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17.12.2010 r.Spółka informuje, że posiada podpisaną umowę partnerską z dnia 07 czerwca 2004 r. z firmą VERACOMP S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie dystrybucji towarów oferowanych przez VERACOMP S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe
warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów.Jako kryterium uznania zasadności przekazania niniejszego raportu jest przekroczenie wartości obrotów z firmą VERACOMP S.A. ponad wartosć10 % kapitałów własnych Emitenta. Przyjęto, iż łączna wartość tych obrotów przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za III kw. 2010 r.Podstawa prawna przekazania raportu:§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Andrzej Pelczar Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423pxc

Podziel się opinią

Share
d423pxc
d423pxc