Trwa ładowanie...
d3l0q8b
espi

OPTIMUS - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Optimus S.A. ze spółką zależną CD Projekt Red sp...

OPTIMUS - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Optimus S.A. ze spółką zależną CD Projekt Red sp. z o.o. (46/2011)
Share
d3l0q8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTIMUS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Optimus S.A. ze spółką zależną CD Projekt Red sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Optimus S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2011 r. przyjęto i podpisano plan połączenia Optimus S.A. ("Spółka Przejmująca") z podmiotem zależnym ? CD Projekt Red sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"). Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Celem połączenia Optimus S.A i CD Projekt Red sp. z o.o. jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej. W opinii Zarządu Spółki Przejmującej połączenie tych podmiotów wpłynie na usprawnienie modelu zarządzania, pozwoli na maksymalizację zysków oraz na redukcję kosztów finansowych związanych z funkcjonowaniem grupy. Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca posiada 100% w kapitale
zakładowym Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana prowadzi działalność w zakresie tworzenia gier komputerowych. Spółka Przejmująca jest spółką holdingową, będącą właścicielem firm CD Projekt sp. z o.o. (dystrybutor gier i filmów na terenie Polski), Gog.com Ltd (elektroniczna dystrybucja gier na całym świecie) oraz Porting House sp. z o.o. Stosownie do postanowień art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych brak jest obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek, przewidzianych w art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego i sporządzania przez niego opinii przewidzianej w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 201146zal.pdf | Plan połączenia wraz z załącznikami | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPTIMUS SA
(pełna nazwa emitenta)
OPTIMUS Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74 Bud E
(ulica) (numer)
022 375 77 00 022 375 77 10
(telefon) (fax)
optimus@optimus.pl www.optimus.pl
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2011-07-26 Piotr Nielubowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l0q8b

Podziel się opinią

Share
d3l0q8b
d3l0q8b