Trwa ładowanie...
d7w7f7j

OPTIZEN LABS - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Optizen Labs S. ... - EBI

OPTIZEN LABS - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Optizen Labs S.A. w dniu 26 lutego 2015 r. (9/2015)

Share
d7w7f7j
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Optizen Labs S.A. w dniu 26 lutego 2015 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (?NWZ?) Spółki zwołanego i odbytego w dniu 26 lutego 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Aktnotarialny26luty2015NZWOptizenLabsSA-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Czynajtis Prezes Zarządu
Łukasz Kawęcki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7w7f7j

Podziel się opinią

Share
d7w7f7j
d7w7f7j