Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

OPTONET S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o transakcjach akcjami Emitenta (1...

OPTONET S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o transakcjach akcjami Emitenta (1/2011)

Share
d1ripyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPTONET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o transakcjach akcjami Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Optonet S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 3 stycznia 2012 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych sporządzone przez Paradisus Capital LTD z siedzibą na Cyprze o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy o zmianie stanu posiadania akcji Optonet S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Zmiana nastąpiła w wyniku transakcji zbycia 350 000 akcji przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2011 r. Przed ww. transakcją posiadaliśmy 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Optonet S.A. o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, które uprawniały do 350 000
(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,88% udziału w kapitale zakładowym Optonet S.A. i 21,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Optonet S.A. Po ww. transakcji nie posiadaliśmy akcji spółki Optonet S.A. Jednocześnie informujemy o zmianie stanu posiadania akcji Optonet S.A. powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Zmiana nastąpiła w wyniku transakcji nabycia 952 000 akcji przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2011 roku. Przed ww. transakcją nie posiadaliśmy akcji spółki Optonet S.A. W wyniku ww. transakcji posiadamy 952 000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji spółki Optonet S.A. o wartości nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, uprawniających do 952 000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,5% w kapitale zakładowym Optonet S.A. i 59,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Optonet S.A. W okresie 12
miesięcy od niniejszego zawiadomienia nie wykluczamy zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Optonet S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

| | | OPTONET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPTONET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-571 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chwaszczyńska | | 170 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (48) 58 629 60 73 | | (48) 58 629 88 96 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 524-24-08-807 | | 017390500 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Marek Stachura Prezes Zarządu Marek Stachura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh