Trwa ładowanie...
d3mcm9p
d3mcm9p

OPZZ: to okradanie emerytów i rencistów

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) uważa, że ustawa o dodatku pieniężnym, którą w poniedziałek podpisał prezydent, to "okradanie znacznej części emerytów i rencistów przez rządzącą ekipę".
Share
d3mcm9p

Prezydent podpisał przyjętą przez Sejm 16 lutego 2007 r. nowelizację ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw.

Zakłada ona, że zapomogę otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 1,2 tys. zł. Zapomogę w maksymalnej wysokości 420 zł otrzymają osoby, których renta bądź emerytura nie przekracza 600 zł. W przypadku świadczeń w wysokości 600-800 zł zapomoga wyniesie 310 zł; w przypadku rent i emerytur w wysokości 800 zł-1 tys. zł - będzie to 180 zł. Pozostałe osoby, których dochód nie przekracza 1,2 tys. zł, otrzymają 140 zł. Jednorazowy dodatek ma być wypłacony w kwietniu. W roku 2007 nie będzie waloryzacji rent i emerytur. Na podwyżkę zaplanowano w tegorocznym budżecie 1,7 mld zł. Według szacunków, z zapomogi skorzysta około 6,5 mln emerytów i rencistów.

Według OPZZ, nowelizacja ustawy spowodowała, że znaczna część emerytów, rencistów i osób przed emeryturą, dostanie niższe zapomogi od dodatków, jakie przysługiwałyby im, gdyby rząd nie zmieniał obowiązującej ustawy. W ocenie związkowców, na zmianach stracą przede wszystkim osoby pobierające renty socjalne i renciści, otrzymujący najniższe świadczenia.

d3mcm9p

OPZZ przypomina, że po zmianach zapomogi zostaną wypłacone tylko w tym roku, a nie będzie już zasady wypłaty dodatków w każdym roku, w którym nie przeprowadza się waloryzacji emerytur i rent.

Porozumienie zwraca uwagę, że podczas prac nad zmianami rząd i parlament nie uwzględniły licznych zastrzeżeń, zgłaszanych przez partnerów społecznych, i złamały wszystkie zasady konsultacji społecznej.

OPZZ wezwało rząd do dotrzymywania przyjętych wcześniej zobowiązań wobec rencistów i emerytów i znowelizowania podpisanych przez prezydenta przepisów, aby zapomoga nie była niższa niż przysługujący uprzednio dodatek. OPZZ chce też znowelizowania przepisów tak, by waloryzacja emerytur i rent odbywała się co roku. Apeluje też o niełamanie zasad dialogu społecznego przy tworzeniu prawa.

d3mcm9p

Podziel się opinią

Share
d3mcm9p
d3mcm9p