Trwa ładowanie...
d2y7qno
espi

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (4/2011)

ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej (4/2011)
Share
d2y7qno

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORION INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ORION INVESTMENT S.A., na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27.05.2011 r. od Pana Leszka Pamuła ? Członka Rady Nadzorczej, przekazuje do wiadomości informację o transakcjach dokonanych na papierach wartościowych ORION INVESTMENT S.A. przesłaną przez osobę zobowiązaną. Treść zawiadomienia: 1) imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Leszek Pamuła, 2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Członek Rady Nadzorczej, 3) imię i nazwisko podmiotu dokonującego transakcji nabycia: Leszek Pamuła 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje na okaziciela ORION INVESTMENT .SA., 5) data i miejsce sporządzenia informacji: 27.05.2011 r., Kraków, 6) opis transakcji: daty transakcji: 19.05.2011- 26.05.2011, kupno / sprzedaż: kupno, wolumen: 822 (słownie: osiemset dwadzieścia dwie sztuki ), średnia cena: 28,38 PLN, 7) miejsce transakcji: Rynek New Connect, 8) tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła 9) inne uwagi, 10) wyrażam zgodę na publikację
danych osobowych: tak. Po ogłoszeniu dokonaniu wyżej wymienionych transakcji Pan Leszek Pamuła posiada 60 090 akcji Spółki co stanowi 5,55% udziałów w jej kapitale zakładowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Łukasz Ziob Vice Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y7qno

Podziel się opinią

Share
d2y7qno
d2y7qno