Trwa ładowanie...
d1k5syk

ORPHEE - ZŁOŻENIE DO PROKURATURY ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA (28/2015) - EBI

ORPHEE - ZŁOŻENIE DO PROKURATURY ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA (28/2015)

Share
d1k5syk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZŁOŻENIE DO PROKURATURY ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?) informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. Spółka złożyła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. dokonania zakazanej manipulacji instrumentem finansowym (akcji Spółki) poprzez zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne obniżenie ceny tego instrumentu finansowego w celu dostosowania go do poziomu około 2 zł za jedną akcje, co z kolei miało w ocenie Spółki umożliwić przeprowadzenie, w dniu 26 lutego 2015 roku: (i) transakcji sprzedaży przez PZ Cormay S.A. na rzecz TTL 1 sp. z o.o. 5.791.275 akcji Spółki, o czym PZ Cormay informował w raporcie bieżącym nr 9/2015, (ii) pozasesyjnych transakcji pakietowych na akcjach Spółki zawartych przez PZ Cormay S.A., dotyczących 4.633.030 akcji Spółki, o czym PZ Cormay informował w raporcie bieżącym nr 10/2015, a najprawdopodobniej w związku z którymi
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył 4.041.020 akcji Spółki, po z góry ustalonej cenie. Zważywszy na powyższe uzasadnione podejrzenie, Spółka zdecydowała się zawiadomić o tym fakcie odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości. W ocenie Spółki wymaga tego interes pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, nie biorących udziału w ww. transakcjach zawieranych przez PZ Cormay S.A., w niejasnych okolicznościach w dniu 26 lutego br., jak też samej Spółki, której akcje mogły być przedmiotem manipulacji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1k5syk

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Tuora Przewodniczacy Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1k5syk

Podziel się opinią

Share
d1k5syk
d1k5syk