Trwa ładowanie...
d3my4di

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami fina...

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10/2014)

Share
d3my4di

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia od członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Rybakiewicza oraz od członków Zarządu Spółki Pana Tomasza Lewickiego i Pana Józefa Wolarka (osoby zobowiązane), o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta przez podmiot prowadzący działalność maklerską w imieniu ww. osób (Umowa o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, tzw. "ślepy portfel"). Akcje serii F zostały objęte przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego dla Zarządu na lata 2011-2013 (należne za rok 2011) po cenie nominalnej tj. 0,43 zł/szt., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2013 z dnia 03.10.2013 roku. Transakcje sprzedaży akcji zostały dokonane przez dom maklerski w trybie zwykłym sesyjnym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat dokonanych transakcji Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o
obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do rb_10.pdf | Transakcje dokonane przez osoby zobowiązane | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-946 | | Piekary Śląskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Roździeńskiego | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Michael Rohde Pedersen Prezes Zarządu
2014-03-13 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di