Trwa ładowanie...
d48rcni
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu (35/2011)

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu (35/2011)

Share
d48rcni

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł Biały S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 roku podpisany został przez Emitenta (Kupujący) kontrakt, wcześniej podpisany przez drugą stronę (Sprzedający), dotyczący zakupu ołowiu surowego (wsad na rafinerię ołowiu). Dostawy ołowiu surowego zgodnie z zapisami w kontrakcie będą realizowane w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku. Zgodnie z postanowieniami podpisanego kontraktu cena, po jakiej będzie kupowany ołów, składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest pomniejszana o upust na koszty rafinacji. Podpisany kontrakt nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa jest umową o najwyższej wartości z umów podpisanych ze Sprzedającym w ciągu ostatniego roku. Zarząd Orzeł Biały S.A. jednocześnie informuje, iż łączna szacunkowa wartość zawartych kontraktów w ciągu
ostatnich 12 miesięcy z tym Kontrahentem na zakup i sprzedaż ołowiu przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych (IV kwartał 2010 ? III kwartał 2011). Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Sprzedającym (drugiej stronie) oraz o warunkach finansowych kontraktu z dnia 20 grudnia br., a także o łącznej szacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów ze Sprzedającym zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48rcni

| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-902 | | Bytom | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Siemianowicka | | 98 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Zbigniew Rybakiewicz Prezes Zarządu
2011-12-20 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48rcni

Podziel się opinią

Share
d48rcni
d48rcni