Trwa ładowanie...
d4ap4jn

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Rejestracja umorzenia akcji własnych w KDPW S.A. (34/2011)

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Rejestracja umorzenia akcji własnych w KDPW S.A. (34/2011)

Share
d4ap4jn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Rejestracja umorzenia akcji własnych w KDPW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Spółka, Emitent) , informuje, iż w dniu 19.12.2011r. otrzymał Uchwałę nr 1140/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19.12.2011r. podjętą na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, w związku z umorzeniem 81.911 akcji Spółki, stwierdzającą, iż kodem PLORZBL00013 oznaczonych jest 16.559.929 akcji Orzeł Biały S.A. Emitent w dniu 17.06.2011r. raportem bieżącym nr 19/2011 poinformował o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych. Dodatkowo, w dniu 18.10.2011r., Spółka raportem bieżącym nr 31/2011r. poinformowała o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w KRS z kwoty 7.155.991,20 PLN do kwoty 7.120.769,47 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 12 RMF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-902 | | Bytom | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Siemianowicka | | 98 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Zbigniew Rybakiewicz Prezes Zarządu
2011-12-20 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ap4jn

Podziel się opinią

Share
d4ap4jn
d4ap4jn