Trwa ładowanie...

Ostatnie takie wakacje dla nauczycieli? Idą zmiany

Tym razem nauczyciele się nie wywiną. Rząd ma chrapkę na obniżenie im wymiaru urlopu z 54 do 47 dni wolnego. Najwięcej jednak obetnie nowym pedagogom, będą oni mieli prawo tylko do miesiąca wolnego. Zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku
Share
Ostatnie takie wakacje dla nauczycieli? Idą zmiany
Źródło: Thinkstock
d40zuo8

Skrócone urlopy

Największy sprzeciw nauczycieli budzą cięcia w wymiarze urlopu. – Nikt z nami takich propozycji nie konsultował. To złe rozwiązanie. Co ma robić przez miesiąc wakacji nauczyciel, jeśli szkoła i tak z powodu braku uczniów będzie zamknięta? – powiedział na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Według niego nie jest jasne, czy miesięczny urlop będzie przysługiwał osobie, która dopiero rozpoczyna pracę w zawodzie, czy będzie on dla nauczycieli, którzy zmienią pracodawcę.

Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, wójt gminy Repki (woj. mazowieckie) uważa, że 30-dniowy wymiar urlopu powinien dotyczyć wszystkich nauczycieli bez wyjątku. - Moglibyśmy wtedy zapewnić uczniom możliwość spędzania wakacji na terenie obiektów szkolnych – powiedziała w „DGP”.

d40zuo8

Na tym jednak zmiany w urlopach się nie kończą. Nauczyciel, który będzie miał dłuższą niż miesięczną przerwę w pracy, będzie miał skrócony wymiar dni wolnych. A przyznanie nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie uzależnione od wystąpienia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby związanej z warunkami pracy. Urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, a nie - jak dotychczas - przez lekarza pierwszego kontaktu. Będzie mógł być przyznany dopiero po 20 latach pracy (obecnie może być przyznany po 7 latach), a czas jego trwania będzie ograniczony do roku (obecnie może łącznie wynieść trzy lata).

Obcięty socjal

MEN chce również zmienić sposób rozliczania przez samorządy środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli. Średnie wynagrodzenie nauczycieli gwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie dzielona na wszystkich nauczycieli łącznie, a nie - jak dotychczas – w ramach danego stopnia awansu zawodowego. W efekcie zasady naliczania i wypłacania przez samorządy jednorazowego dodatku uzupełniającego będą bardziej elastyczne.

Polecamy: Domowy nauczyciel – praca dla zwolnionych ze szkół

d40zuo8

Zmienią się również zasady przyznawania dodatków wiejskich, dodatków socjalnych, środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zlikwidowany zostanie dodatek mieszkaniowy.

*Ewidencja przepracowanych godzin *

Projekt zakłada także ewidencjonowanie czasu pracy nauczycieli. Chodzi o rejestrowane takich zajęć i czynności realizowanych w ramach czasu pracy nauczyciela jak: dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły, doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły. W proponowanym projekcie znalazła się też wzmianka o możliwości prowadzenia zajęć - w ramach umowy o pracę – za środków unijnych. Za każdą godzinę nauczycielowi przysługiwałoby wynagrodzenie minimum 150 proc. stawki godzinowej.

*UE zapłaci za dodatkowe lekcje *

d40zuo8

Pedagog będzie mógł zrealizować w ramach unijnego projektu maksymalnie osiem godzin dodatkowych zajęć tygodniowo i w sumie 150 godzin w ciągu roku szkolnego. To nie będzie wliczane do czasu pracy wynikającego z Karty nauczyciela. W ten sposób resort edukacji rozwiązuje problem, z którym szkoły i ich organy nadzorcze borykają się od 3 lat. Zgodnie z Kartą nauczyciela czas pracy pedagogów nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo, za które powinni uzyskać średnie wynagrodzenie ustalone w ustawie. Każde zwiększenie ich pensji obecnie może być finansowane wyłącznie z dochodów własnych gmin, a tymi nie są środki unijne.

*Ile zarabiają nauczyciele? *

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów - 2 717, 59 zł;
kontraktowych - 3 016,52 zł;
mianowanych - 3 913,33 zł;
dyplomowanych - 5000,37 zł;

*wynagrodzenia brutto

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela będzie rozpatrywany we wtorek przez Radę Ministrów.

JK/WP.PL

Psychologia dążeń i skłonności zawodowych

d40zuo8

Podziel się opinią

Share
d40zuo8
d40zuo8