Trwa ładowanie...
dobfu2e

Oświadczenie ZUS ws. publikacji "Rzeczpospolitej" (komunikat)

...
Share
dobfu2e

11.09. Warszawa - ZUS informuje:

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym przez dziennik "Rzeczpospolita" artykułu pt. "Kolejna afera w ZUS", Zakład Ubezpieczeń SpołecznychUbezpieczeń Społecznych oświadcza co następuje:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę 8 mln sztuk plastikowych legitymacji emeryta/rencisty NIE ZOSTAŁO DOTYCHCZAS ZAKOŃCZONE. Żadna ze złożonych ofert na obecnym etapie postępowania nie została wybrana. Podawana w "Rzeczpospolitej" oraz w innych mediach informacja, że ZUS wybrał ofertę najdroższą jest całkowicie nieprawdziwa.

dobfu2e

2. Nieprawdą jest również informacja, jakoby firma Qartis - jeden z oferentów ubiegających się o udzielenie ww. zamówienia - kiedykolwiek usłyszał w ZUS, że "jego oferta przegrała przez rażąco niską cenę". Oferta firmy Quartis dwukrotnie odrzucana była z powodów formalnych. Obecnie oferta ta jest rozpatrywana na równi z innymi ofertami złożonymi w postępowaniu.

3. W trakcie postępowania wykryty został błąd polegający na niewłaściwym obliczeniu terminu ważności jednej ze złożonych ofert. Po ujawnieniu błędu dokonano ponownej oceny ofert.

4. Prezes Zakładu zdecydował o wyciągnięciu konsekwencji służbowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do powstania błędu w postępowaniu.

5. Na polecenie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Departament Rewizji Wewnętrznej w Centrali ZUS przeprowadził kontrolę ww. postępowania. Kontrola nie wykazała naruszenia prawa. Na obecnym etapie postępowania błąd ten nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

dobfu2e

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu zapewnienia przejrzystości toczącego się postępowania skierował do Urzędu Zamówień Publicznych oraz do Najwyższej Izby Kontroli wnioski o skontrolowanie zgodności zastosowanych procedur z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardzo proszę o sprostowanie błędnych lub nieprawdziwych informacji w podawanych przez Państwa redakcje serwisach informacyjnych.

Przemysław Przybylski

Rzecznik Prasowy ZUS

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ sdd/

dobfu2e

Podziel się opinią

Share
dobfu2e
dobfu2e