Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

OT LOGISTICS - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...

OT LOGISTICS - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (23/2013)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 października 2013 roku otrzymał od dwóch osób nadzorujących Spółkę dwa zawiadomienia z dnia 23 października 2013 roku dotyczące jednej transakcji dokonanej na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ww. zawiadomienia dotyczą transakcji zbycia w dniu 18 października 2013 roku przez podmiot blisko związany z ww. osobami nadzorującymi 3.000 akcji serii A Spółki po cenie 230,50 zł za jedną akcję zrealizowanej w formie transakcji pakietowej. Osoby, których dotyczą ww. zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OT LOGISTICS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OT LOGISTICS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
(telefon) (fax)
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d4662i3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Piotr Chajderowski Prezes Zarządu
2013-10-24 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3