Trwa ładowanie...
d3s5zb1

OT LOGISTICS - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (4/ ...

OT LOGISTICS - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (4/2015)

Share
d3s5zb1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 2 marca 2015 r. od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie o poniższej treści: ?W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej ?OFE?) zwiększył zaangażowanie powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce OT Logistics S.A. Zwiększenie zaangażowania powyżej progu 10% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 20 lutego 2015 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 142 680 akcji, co stanowiło 9,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 142 680 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 9,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie OFE
posiada 142 787 akcji, co stanowi 10,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 142 787 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,00% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3s5zb1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OT LOGISTICS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71-430 | | Szczecin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Moniuszki | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 91 425 73 00 | | +48 91 425 73 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@otlogistics.com.pl | | www.otlogistics.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8960000049 | | 930055366 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu
2015-03-02 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3s5zb1

Podziel się opinią

Share
d3s5zb1
d3s5zb1