Trwa ładowanie...

Ożóg: obecna ordynacja podatkowa wypaczana na niekorzyść podatników

Szczególnie pozytywnie oceniam propozycję sprecyzowania zasad ogólnych postępowania podatkowego; obecne regulacje Ordynacji podatkowej w tej materii są wypaczane na niekorzyść podatników - tak dr Irena Ożóg komentuje dla PAP propozycje MG dot. nowej ordynacji.

Share
Ożóg: obecna ordynacja podatkowa wypaczana na niekorzyść podatnikówŹródło: Fotolia, fot: kristall
d14tjui

- A niestety z mojej praktyki wynika, że sądy administracyjne nie stoją wystarczająco na straży ich praw - podkreśliła Ożóg, b. wiceminister finansów, doradca podatkowy, partner zarządzający w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy,

Według niej proponowane zmiany przede wszystkim powinny skutkować wzrostem zaufania przedsiębiorców do fiskusa, a także wzmożoną świadomością urzędników o konieczności przestrzegania reguł postępowania podatkowego.

Zupełnie nową zasadą - wskazała - byłoby rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika. - Kwestia ta była już przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który zwracał uwagę, że podatnik nie może ponosić odpowiedzialności za niejasności legislacyjne. Według mnie doprecyzować należy proponowaną zasadę odpowiedzialności organów podatkowych za szkody powstałe w wyniku wadliwego postępowania. O ile bowiem na etapie sądu administracyjnego podatnik uzyskuje zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku uchylenia decyzji podatkowej, to brak regulacji, która nakazywałaby jakikolwiek zwrot kosztów poniesionych w toku postępowania przed organami podatkowymi - zaznaczyła Ożóg.

d14tjui

Za trafne rozwiązanie ekspertka uznała też umożliwienie złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji jeszcze przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. - Do czasu rozpatrzenia wniosku egzekucja nie mogłaby być wszczęta. Należy jednak rozszerzyć tę regulację tak, aby dotyczyła ona każdego wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, a nie tylko sytuacji, gdy podatnik jednocześnie wnosi o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania - oceniła.

- Bardzo pożądanym uregulowaniem jest wprowadzenie zasady, że tylko taki środek egzekucyjny może przerwać bieg przedawnienia, który ma charakter niewadliwy, a więc został zastosowany w wyniku takich aktów, które następnie nie zostały wyeliminowane z obrotu prawnego - podkreśliła.

Zdaniem Ożóg przy okazji należałoby uregulować kwestie związane z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Urzędy Kontroli Skarbowej. Obecnie - przekonywała - "twierdzi się bowiem, że postępowanie kontrolne to nie kontrola, w konsekwencji nie stosuje się tu zasad wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej".

Ekspertka za oczekiwane rozwiązanie uznała też rozciągnięcie skutków interpretacji podatkowej dla obydwu stron transakcji, co ma szczególne znaczenie na gruncie VAT. - "Obecnie to obydwaj kontrahenci, w celu uzyskania ochrony prawnej, muszą wystąpić z wnioskiem o wydanie odrębnych interpretacji, a nie ma żadnej gwarancji, że będą one jednolite - wyjaśniła.

Jako ciekawą określiła też propozycję MG dot. wprowadzenia udogodnień wynikających z nadania Karty Rzetelnego Podatnika. - Należy jednak mieć na względzie, że warunkiem byłoby tu bieżące i stałe udostępnianie organowi podatkowemu i UKS pliku kontrolnego zawierającego księgi i dowody księgowe w formie elektronicznej - wskazała.

d14tjui
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d14tjui
d14tjui