Trwa ładowanie...
d4az0bz
espi

PAGED - informacja o nabyciu akcji dokonanym przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...

PAGED - informacja o nabyciu akcji dokonanym przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Paged S.A. (29/2013)
Share
d4az0bz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
PAGED
Temat
informacja o nabyciu akcji dokonanym przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Paged S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Paged" Spółki Akcyjnej (dalej zwanej "Spółką") informuje, iż w dniu 13 września 2013 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informację od osoby zobowiązanej o nabyciu w dniu 11 września 2013 r. przez członka Zarządu Spółki 90.000 akcji Spółki, dających prawo do 90.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu "Paged" S.A. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku wykonania przez Wiceprezesa Zarządu Roberta Ditrycha przysługujących mu praw z tytułu posiadanych warrantów subskrypcyjnych Spółki. Akcje zostały nabyte (objęte) po cenie emisyjnej 6,00 zł/akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAGED SA
(pełna nazwa emitenta)
PAGED Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-680 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 45
(ulica) (numer)
022 440 13 44 022 440 13 46
(telefon) (fax)
paged @paged.pl www.paged.pl
(e-mail) (www)
526-100-90-95 010800595
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2013-09-13 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz