Trwa ładowanie...
d3rz759

PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnyc ...

PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych (10/2015)

Share
d3rz759
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
PAGED
Temat
informacja o transakcjach dokonanych przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (dalej zwanej "Spółką") informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie z wykazem transakcji dokonanych na akcjach Spółki przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych ? z racji wykonywania usług doradztwa gospodarczego na rzecz Spółki. Zawiadomienie dotyczyło transakcji dokonanych przez p. Andrzeja Basiukiewicza, który przekazał je Spółce, gdyż suma wartości transakcji przekroczyła kwotę 5.000 euro. Zgodnie z zawiadomieniem p. Andrzej Basiukiewicz: a) w dniu 23 marca 2015 roku zakupił 500 akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej 51,90 zł. Transakcje dokonane zostały w czasie sesji zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rz759

Podziel się opinią

Share
d3rz759
d3rz759