Trwa ładowanie...
d2cwwz1
espi

PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnyc ...

PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych (10/2015)
Share
d2cwwz1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
PAGED
Temat
informacja o transakcjach dokonanych przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Paged Spółki Akcyjnej (dalej zwanej "Spółką") informuje, iż w dniu 23 marca 2015 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie z wykazem transakcji dokonanych na akcjach Spółki przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych ? z racji wykonywania usług doradztwa gospodarczego na rzecz Spółki. Zawiadomienie dotyczyło transakcji dokonanych przez p. Andrzeja Basiukiewicza, który przekazał je Spółce, gdyż suma wartości transakcji przekroczyła kwotę 5.000 euro. Zgodnie z zawiadomieniem p. Andrzej Basiukiewicz: a) w dniu 23 marca 2015 roku zakupił 500 akcji Spółki po średniej cenie jednostkowej 51,90 zł. Transakcje dokonane zostały w czasie sesji zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PAGED SA
(pełna nazwa emitenta)
PAGED Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-680 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 45
(ulica) (numer)
022 440 13 44 022 440 13 46
(telefon) (fax)
paged @paged.pl www.paged.pl
(e-mail) (www)
526-100-90-95 010800595
(NIP) (REGON)
d2cwwz1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cwwz1

Podziel się opinią

Share
d2cwwz1
d2cwwz1